HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Deksametasoni-koe, pitkä

1226 Pt-DXM-R2

Osatutkimukset

dU-Kors-V ja S -Korsol

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Annukka Paju: annukka.pajuathus.fi / 050 427 4995

Indikaatiot

Hyperkortisolismin diagnostiikka. Cushingin oireyhtymän primaari- ja erotusdiagnostiikka.

Esivalmistelu

Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ennen tutkimusta. Kaikki lääkkeet tulisi jättää mahdollisuuksien mukaan pois viikon ajaksi ennen koetta. Erityisesti glukokortikoidit, keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja maksan mikrosomaalisten entsyymien aktiivisuutta lisäävät lääkeaineet häiritsevät tulkintaa. Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee aina keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa.

Suoritus

Deksametasonin jarrutusvaikutuksen mittarina käytetään seerumin kortisolia ja vuorokausivirtsan vapaata kortisolia.

Pieni annos: Pienen annoksen koetta käytetään Cushingin oireyhtymän primaaridiagnostiikassa. Potilaalle annetaan deksametasonia 2 mg/vrk (esim. 4 x 0,5 mg/vrk) kahden vuorokauden ajan (6 tunnin välein). Toisen vuorokauden aamulla (klo 8) aloitetaan virtsan vuorokausivirtsan keräys dU-Kors-V-tutkimusta varten ja se päätetään kolmannen vuorokauden aamulla 24 tunnin kuluttua aloituksesta (klo 8). Kolmannen vuorokauden aamuna kun vrk-virtsan keräys päättyy, otetaan näyte S-Korsolia varten.

Suuri annos: Suuren annoksen koetta käytetään Cushingin oireyhtymän erotusdiagnostiikassa.

Koejärjestely: 1. ja 2. vrk perustasomittaukset: dU-Kors-V sekä klo 8 ja 20 S-Korsol. 3. vrk: klo 23 1 mg deksametasonia. 4. vrk: deksametasonia 0,5 mg x 4, klo 8 S-Korsol. 5. vrk: deksametasonia 0,5 mg x 4, dU-Kors-V ja klo 20 S-Korsol. 6. vrk: deksametasonia 2 mg x 4, klo 8 S-Korsol. 7. vrk: deksametasonia 2 mg x 4, dU-Kors-V ja klo 20 S-Korsol. 8. vrk: klo 8 S-Korsol.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Menetelmä

Ks. erillistutkimukset.

Tulkinta

Deksametasoni jarruttaa plasman ACTH:n eritystä ja tämän kautta myös seerumin kortisolin eritystä. Vaikutus kohdistuu sekä hypotalamukseen että hypofyysiin. Terveellä henkilöllä 48 tunnin aikana annettu deksametasoni (DXM 4 x 0,5 mg/vrk) jarruttaa hypofyysi-lisämunuais-akselin toiminnan kokonaan. Sen seurauksena 3. päivän aamuna otettu S-Kortisolin pitoisuus on alle 50 nmol/l ja (2. vrk:n aamuna aloitetun) 3. vrk:n aamuna lopetetun vuorokausivirtsan kortisolin (dU-Kors-V) eritys on alle 50 nmol/vrk (tai alle 30 nmol/vrk). Normaalivasteessa voidaan hyperkortisolismia pitää poissuljettuna. Cushingin taudissa tulokset ovat poikkeavia.

Pt-DXM-R2 kokeessa on vääriä positiivisia harvemmin kuin 1 -1,5 mg:n deksametasonikokeessa (Pt-DXM-R1), mutta niitä voidaan tavata mm. depressiossa, alkoholisteilla sekä estrogeenien ja maksan entsyymiaktiviteettia stimuloivien lääkkeiden käyttäjillä. Joskus S-Korsol saattaa jäädä koholle vaikka dU-Kors-V laskee normaalisti alle 50 nmol/vrk. Tällöin kyseessä voi olla tavanomaista suurempi transkortiinin eli kortisolia sitovan globuliinin (S-CBG) pitoisuus tai kortisolin erittäin voimakas sitoutuminen siihen. Tätä voidaan selvittää P-ACTH-tutkimuksella. Jos potilaan P-ACTH pienenee Pt-DXM-R2 kokeen aikana, mutta S-Korsol jää koholle, syynä voi olla suurentunut S-CBG-pitoisuus.

Suurella deksametasoniannoksella (DXM 8 mg/vrk) S-Korsol ja dU-Kors-V laskevat normaalisti noin 50%:iin alkuperäisestä arvosta. Hypofyysiperäisessä Cushingin taudissa suuri DXM-annos vähentää kortisolin eritystä. Lisämunuaisen karsinoomassa tai ektooppisessa ACTH-oireyhtymässä ei tapahdu yleensä merkittävää laskua S-Korsol tai S-Kors-V tasoissa.

Tutkimus Pt-DXM-R2 päivitetty 28.12.2017 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.