HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Elektroneuromyografia (ENMG), 1-4 lihasta tai hermosegmenttiä

1301 Pt-ENMG-1

Tiedustelut

KNF-osastot: Meilahden sairaala (09) 471 72492, Laakson sairaala (09) 471 80969, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Peijaksen sairaala (09) 471 67407, Hyvinkään sairaala (019) 4587 2747, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jussi P Toppila: jussi.p.toppilaathus.fi / 050 4279682

Indikaatiot

ENMG:llä selvitetään ääreishermojen ja lihasten toimintaa, esim. ääreishermoston sairaudet ja vauriot, pinnetila, pleksus- ja juurivaurio, polyneuropatia, hermotulehdus, transmissiohäiriöt, lihassairaudet esim. myosiitti, lihasdystrofia, myotonia.

Esivalmistelu

Potilas tulee tutkimukseen hyvin peseytyneenä ja lämpimästi puettuna helposti riisuttavin vaattein. Iho ei saa olla rasvattu. Syödä ja juoda saa normaalisti. Poikkeavasta vuototaipumuksesta (mm. Marevan), veriteitse tarttuvista taudeista (esim. C-hepatiitti, HIV) ja sydämen tahdistimesta tulee ilmoittaa.

Suoritus

Tutkimus on kaksiosainen: hermojen johtonopeusmittauksessa kiinnitetään iholle elektrodit ja hermoa ärsytetään pienillä sähkösykäyksillä. Lihasten toimintaa tutkitaan pistämällä ohut neulaelektrodi kulloinkin tutkittavaan lihakseen rekisteröimään lihaksen sähköistä toimintaa. Tutkimuksen kesto on n. 0.5- 1 tunti.

Tulkinta

Osa tuloksista on kvantitatiivista ja osa kvalitatiivista. Poikkeavuuksien arvioita helpottaa hyvät lähetetiedot. Eräät hermovaurioon liittyvät poikkeavuudet (fibrillaatio) kehittyvät vasta 2-3 viikon kuluessa.

Mittaustulokset kirjataan taulukkomuotoon. KNF-osaston lääkäri antaa lausunnossa yhteenvetokuvauksen ja arvion poikkeavuudesta ja sen merkitsevyydestä kysymyksenasettelun kannalta.

Viitearvot sisältävät mm. iän, raajan pituuden ja lämpötilan vaikutuksen. Viitearvot perustuvat kirjallisuuteen ja omiin mittaussarjoihin.

Vasta-aiheet: Poikkeava verenvuototaipumus. Mikäli tutkimus on tarpeen tehdä potilaalle, jolla on perinnöllinen hyytymishäiriö (hemofilia, von Willebradin tauti), trombosytopenia tai akuuttivaiheen parenteraalinen antikoagulaatiohoito, tulee mahdollisesta hyytymistekijäkorvaushoidosta konsultoida HYKS hyytymishäiriökonsulttia (471) 73841 ja sopia etukäteen KNF- yksikön kanssa tutkimusajankohdasta. Peroraalinen antikoagulantti tai pitkäkestoinen pienimolekyylinen hepariini hoito (LMWH) ollessaan hoitotasolla ei ole este tutkimukselle.

Vasta-aiheena on myös tutkittavan alueen infektio. Tahdistinpotilaille ei käytetä stimulaatiosarjoja.

Tutkimus Pt-ENMG-1 päivitetty 13.01.2017 / ST

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 23.04.2018 klo 01:17.