HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glukoosikoe, oraalinen, pitkä (0, 1, 2, 3, 4, 5 h)

1484 Pt-Gluk-R2

Osatutkimukset

P -Gluk

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579 , työpiste 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Diabetes mellituksen sekä heikentynyt glukoosin sieto (IGT)- ja heikentynyt paastoglukoosi (IFG) -tilojen diagnostiikka. Reaktiivisen hypoglykemian tutkiminen.

Esivalmistelu

Ennen glukoosikoetta potilas on ravinnotta 10 - 14 tuntia edellisestä illasta lähtien. Glukoosikoe suoritetaan aamulla klo 7 - 9 välillä Paaston aikana voi juoda vettä. Glukoosiliuoksen nauttimisen jälkeen vettä saa juoda tarpeen mukaan. Koetta edeltävänä päivänä tulee nauttia riittävästi hiilihydraatteja. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta, samoin ei-välttämättömiä lääkkeitä. Tupakointi on kielletty.

Suoritus

Aikuiset: Kun paastoverinäyte on otettu, potilaalle annetaan 250 ml (= yksi pussi) GlucosePro -juomaa. Glukoosijuoma tulee nauttia alle 5 minuutissa. Juonnin lopettamisaika merkitään muistiin. Plasman glukoosinäytteet (P -Gluk) otetaan 5 tunnin kokeessa tunnnin välein (0, 1, 2, 3, 4 ja 5 tuntia).

Lapset (paino alle 43 kg): lapselle annetaan GlucosePro- juomaa niin, että glukoosin määrä on 1,75 g glukoosia per painokilo, kuitenkin enintään 250 ml (Ohjetaulukko: Oraalinen glukoosikoe: Annettavan glukoosiliuoksen määrä lapsilla, Glucose Pro Preana-lytiikan käsikirjan materiaalipankissa). Lapsen ikä ei vaikuta annoksen suuruuteen. Liuos tulee nauttia alle 5 minuutissa. Juonnin lopettamisaika merkitään muistiin.

Annettavan liuosmäärän laskeminen:

GlucosePro-juoman määrä (ml) = 3,33 * lapsen paino (kg) * 1, 75 g Esim. jos lapsen paino on 20 kg, liuoksen määrä on 3,33 * 20 kg * 1,75 =117 ml.

Plasman glukoosinäytteet (P - Gluk) otetaan 0-hetkellä ja 30 min sekä 1, 1.5, 2, 3, 4 ja 5 tunnin kuluttua glukoosiliuoksen nauttimisesta.

Potilas tyhjentää rakkonsa ennen kokeen suorittamista, mikäli on tarkoituksena tehdä myös virtsankeräyksiä.

Viiden tunnin kokeen aikana voi joillekin potilaille kehittyä hypoglykemian oireita, jotka tavallisesti ilmenevät 3 - 5 tunnin kuluttua glukoosin nauttimisesta.

Osa potilaista voi oksentaa glukoosiliuoksen, jolloin koe keskeytetään. Myös selvien hypoglykemiaoireiden ilmetessä koe voidaan keskeyttää ja potilaalle antaa ruokaa.

Koetta voidaan käyttää insuliinierityksen tutkimiseen. Seerumin insuliinipitoisuus mitataan tällöin samanaikaisesti glukoosin kanssa.

Näyte

Aikuisilta otetaan 2 ml verta fluoridisitraatti- tai fluoridioksalaattiputkeen.

Lapsilta näytteet voidaan ottaa myös ihopistosnäytteinä Li- hepariinigeeliputkeen (mikroputki). Näyteputket sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (viimeistään 30 min kuluessa näytteenotosta), minkä jälkeen näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fotometrinen, heksokinaasimenetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Plasmanäyte (P -Gluk). Yksikkö mmol/l.

Laskimonäyte (suoninäyte)

              0-näyte     2 h näyte
              (paasto)
 Aikuiset, normaali
 glukoosin sieto      < 6.1       < 7.8
 Lapset, normaali
 glukoosin sieto      < 7.2       < 7.8
 Heikentynyt paasto-
 glukoosi (aikuiset, IFG) 6.1 - 6.9     < 7.8
 Heikentynyt glukoosin
 sieto (aikuiset, IGT)   < 7.0       7.8 - 11.0
 Diabetes mellitus     >= 7.0      >= 11.1

Raskauden aikana, normaali glukoosin sieto (P -Gluk, laskimonäyte)

 0-näyte       1 h näyte      2 h näyte
 alle tai = 5.1   alle tai = 10.0   alle tai = 8.7

P -Gluk (kapillaari/ihopistosnäyte) mmol/l

              0-näyte     2 h näyte
              (paasto)
 Aikuiset, normaali
 glukoosin sieto      < 6.1      < 8.9
 Lapset, normaali
 glukoosin sieto      < 7.2      < 8.9
 Heikentynyt paasto-
 glukoosi (aikuiset, IFG)  6.1 - 6.9    < 8.9
 Heikentynyt glukoosin
 sieto (aikuiset, IGT)   < 7.0      8.9 - 12.1
 Diabetes mellitus     >= 7.0      >= 12.2

Diabetes mellituksessa, myös piilevissä muodoissa, on kudosten glukoosin hyväksikäyttö huonontunut. Tämä voidaan todeta glukoosin nauttimisen aiheuttaman plasman glukoosipitoisuuden normaalia korkeamman nousun perusteella. WHO:n suosituksessa erotetaan diabeteksen lisäksi tilat heikentynyt paastoglukoosi (impaired fasting glucose, IFG), jossa paastoglukoosi on diabetesta lievemmin koholla ja glukoosikokeen tulos normaali, mutta diabeteksen riski on lisääntynyt, ja heikentynyt glukoosin sieto (impaired glucose tolerance. IGT), jossa glukoosikokeen tulos poikkeaa normaalista diabetestautia lievemmin.

Virtsan glukoosipitoisuuden tutkiminen kokeen aikana voi olla aiheellinen mahdollisen renaalisen glukosurian (alentunut glukoosin erityskynnys) osoittamiseksi.

Raskausajan arvojen tulkinta: Katso Pt-Gluk-R1, no. 1483.

Viiden tunnin kokeen perusteella voidaan todeta myös reaktiivinen, aterian jälkeinen hypoglykemia. Tähän viittaa se, että plasman glukoosipitoisuus on jossakin näytteessä alle 3.0 mmol/l, etenkin, jos potilaalla on samalla hypoglykemian oireita. Noin 3-4 tunnin kuluttua ilmenevä reaktiivinen hypoglykemia voi viitata varhaisvaiheen diabetekseen. Samanaikaisesti tehdyt insuliinimääritykset voivat olla erotusdiagnostisesti hyödyllisiä.

Huomautuksia

Viitearvot muuttuneet 16.10.2000. Ne perustuvat WHO:n suositukseen 2000. 31.12.2013 poistettu osatutkimus P -Gluk-O (AH)

Tutkimus Pt-Gluk-R2 päivitetty 26.02.2014 / AH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.03.2018 klo 01:20.