HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Akustinen aivorunkoherätevastetutkimus (BAEP)

1609 Pt-BAEP

Tiedustelut

Jorvi (09) 471 82010, Lasten ja nuorten sairaala (09) 471 80500, Hyvinkää (019) 4587 2747, Tammisaari (019) 224 3320, Västra Nyland/ Läntinen Uusimaa (019) 380 1330/224 3320).

Yhteyshenkilöt

lääkäri Juhani V Partanen: juhani.v.partanenathus.fi / (09) 471 85401 / 040 717 6014 ja lääkäri Raimo Ramstad: raimo.ramstadathus.fi / (09) 471 72495 / 050 427 2576

Indikaatiot

Selvitetään kuuloradan toimintaa kuulohermon ja aivorungon alueella. Tutkimusaiheina ovat ensisijaisesti neurologisten oireiden selvittely (erityisesti epäilty MS tai akustikusneurinooma). Myös aivorungon tilan selvittäminen tajuttomilla potilailla. Lisäksi tutkimuksella voidaan mitata kuulokynnystä pienillä lapsilla.

Esivalmistelu

Tutkimuksen onnistuminen edellyttää, että korvakäytävissä ei ole vaikkua. Tämän vuoksi ne olisi tarkistettava jo siinä vaiheessa kun tutkimus määrätään.

Pikkulapsia tulee ennen tutkimukseen tuloa valvottaa (mennä nukkumaan tavallista myöhemmin ja herätä aikaisemmin) ja toivottavaa on, että tutkimus tehdään lapsen päiväuniaikaan. Tärkeää, että lapsi ei nukahda matkalla tutkimukseen.

Suoritus

Tutkimuksen aikana potilas on makuuasennossa silmät suljettuina. Kuulokkeiden välityksellä lähetetään korviin ääniärsykkeitä, joiden vasteita rekisteröidään päälaelle asetetuilla elektrodeilla.

Menetelmä

Ääniärsykkeiden (klik) synnyttämät vasteet rekisteröidään pintaelektrodeilla. Tunnistetaan ainakin aallot I (kuulohermo), III (pons) ja V (keskiaivot). Vasteiden viiveet mitataan ja lasketaan niiden erot. Tärkeimmät normatiivisuuden mittarit ovat sentraalinen johtoaika I-V (kuulohermokeskiaivot) sekä latenssien puolierot.

Tulkinta

Rekisteröinnin tulkitsee aiheeseen perehtynyt lääkäri. Tuloksia verrataan viitearvoihin.

Tuloste tallennetaan PDF-muodossa Q-Pati-järjestelmään ja lausunnon antaa aiheeseen perehtynyt lääkäri.

Huomautuksia

Tutkimus ei ole luotettava, jos kuulonkynnys on hyvin korkea (n. > 60 dB) tai jos kuulokynnys on sensorineuraalisen kuulonaleneman vuoksi hyvin korkea.

Tutkimus Pt-BAEP päivitetty 12.01.2017 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.03.2018 klo 01:20.