HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Yöpolygrafia

1784 Pt-PolAmb

Tiedustelut

KNF-osastot: Laakson sairaala 09-471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330, Peijas (09) 471 67407.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anniina Alakuijala: anniina.alakuijalaathus.fi / (09) 471 80961 / 050-4109456

Indikaatiot

Yöunen aikaisten hengityshäiriöiden, jalkojen periodittaisen liikehäiriön ja neuromuskulaaritautipotilaan yöllisen hengitysvajauksen diagnostiikka. Uniapneapotilaan hoidon seuranta.

Esivalmistelu

Potilaan motivaatio ja tutkimukseen sitoutuminen, kotirekisteröintikelpoisuus ja tulkin tarve tulee selvittää ennen tutkimukseen lähettämistä.

Potilas voi ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Potilas hakee rekisteröintilaitteiston KNF-osastolta sovittuna aikana, jolloin hoitaja ohjaa häntä laitteiston käytössä. Unen laatua voidaan tarvittaessa arvioida unenseurantalomakkeella (ns. unipäiväkirja), joka annetaan potilaalle ajanvarauksen yhteydessä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidaan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täytettäväksi.

Suoritus

Potilas tulee tutkimuspäivänä sovittuna aikana KNF-osastolle, joko laitteen käytön ohjaukseen tai laitteiston kiinnittämistä varten. Tähän kuluu n.1 tunti. Potilas saa päättää, pukeeko hän laitteen itse päälleen kotona vai jätetäänkö se hänen ylleen ohjaustilanteessa. Laite ohjelmoidaan rekisteröimään potilaan unta klo 21.00-9.00, joten valtaosa potilaan yöunesta pitäisi tapahtua tämän ajan sisällä.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota (pulssioksimetri), syketaajuutta (pulssioksimetrista) ja jalkojen liikkeitä (tibialis anterior -EMG). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ensin ohjelmalla automaattisesti ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti.

Yleistä

Lähetteeseen tarvitaan potilaan voimassaoleva puhelinnumero. TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan unenaikaisten poikkeavien ilmiöiden (apneaja hypopneat) määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Hengityshäiriöiden määrä (AHI, ODI, RDI) on yleensä alle 5/tunti, pahassa uniapneassa jopa yli 40-60/tunti. Jalkojen periodittaiset liikkeet arvoidaan samalla periaatteella. Selkeästi yli 15 periodista liikettä/tunti jotka eivät liity hengityshäiriöön viittaavat yöaikaiseen jalkojen periodiseen liikehäiriöön (PLMS).

Tiivistelmätulostus liitetään lausuntoon. Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta .

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Yöpolygrafia on suositeltavampaa tehdä sairaalassa unilaboratorio- olosuhteissa, mikäli kotona tehty yöpolygrafia on toistuvasti epäonnistunut.

Huomautuksia

Epäonnistuneen tutkimuksen uusiminen:

KNF-osasto voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella järjestää uusintatutkimuksen ilman uutta lähetettä, mikäli epäonnistumisen syy on laitteesta johtuva tai kyseessä on inhimillinen tahaton vahinko.

KNF-osasto ei järjestä uusintatutkimusta, mikäli epäonnistuminen johtuu jostakin seuraavista syistä: - potilas ei ole käyttänyt/pyrkinyt käyttämään tutkimuslaitetta ohjeiden mukaisesti tai ei ole muutoin noudattanut hänelle annettuja ohjeita, - potilaan lähetteeseen ei ole merkitty tulkkitarvetta ja tulkattavaa kieltä (lähettävä yksikkö tilaa tulkin), - potilas ei palauta tai pysty palauttamaan tutkimuslaitetta sovittuna ajankohtana, - potilas jättää tulematta tutkimukseen, - potilaan ko-operaation puute estää tutkimuksen suorittamisen.

Edellä mainituista syistä epäonnistuneen tutkimuksen tapauksessa potilas ohjataan ottamaan yhteyttä lähettävään yksikköön.

Tutkimus Pt-PolAmb päivitetty 20.06.2017 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.01.2018 klo 00:20.