HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Yöpolygrafia

1784 Pt-PolAmb

Tiedustelut

KNF-osastot: Laakson sairaala 09-471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330, Peijas (09) 471 67407. p. 050 452 9308 (konsultoiva KNF-lääkäri).

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Alakuijala: anniina.alakuijalaathus.fi / 050-4109456

Indikaatiot

Yöunen aikaisten hengityshäiriöiden diagnostiikka.

Esivalmistelu

Potilaan motivaatio ja tutkimukseen sitoutuminen, kotirekisteröintikelpoisuus ja tulkin tarve tulee selvittää ennen tutkimukseen lähettämistä.

Potilas voi ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Potilas hakee rekisteröintilaitteiston KNF-osastolta sovittuna aikana, jolloin hoitaja ohjaa häntä laitteiston käytössä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidaan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täytettäväksi.Oirekysely kerätään lähettävää lääkäriä varten.

Suoritus

Potilas tulee tutkimuspäivänä sovittuna aikana KNF-osastolle, joko laitteen käytön ohjaukseen tai laitteiston kiinnittämistä varten. Tähän kuluu n.1 tunti. Potilas saa päättää, pukeeko hän laitteen itse päälleen kotona vai jätetäänkö se hänen ylleen ohjaustilanteessa. Laite ohjelmoidaan pääsääntöisesti rekisteröimään potilaan unta klo 21.00-9.00, joten valtaosa potilaan yöunesta pitäisi tapahtua tämän ajan sisällä.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota (pulssioksimetri)ja syketaajuutta (pulssioksimetrista). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ensin ohjelmalla automaattisesti ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti.

Yleistä

Lähetteeseen tarvitaan potilaan voimassaoleva puhelinnumero. TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan unenaikaisten poikkeavien ilmiöiden (apneat ja hypopneat) määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Hengityshäiriöiden määrä (AHI) on normaalisti alle 5/tunti, vaikeassa uniapneassa jopa yli 30/tunti.

Tiivistelmätulostus eli raportti liitetään lausuntoon. Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta sekä annetaan tarvittaessa jatkohoito-ohjeita.

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Yöpolygrafia on suositeltavampaa tehdä sairaalassa unilaboratorio- olosuhteissa, mikäli kotona tehty yöpolygrafia on toistuvasti epäonnistunut.

Huomautuksia

Epäonnistuneen tutkimuksen uusiminen:

KNF-osasto voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella järjestää uusintatutkimuksen ilman uutta lähetettä, mikäli epäonnistumisen syy on laitteesta johtuva tai kyseessä on inhimillinen tahaton vahinko.

KNF-osasto ei järjestä uusintatutkimusta, mikäli epäonnistuminen johtuu jostakin seuraavista syistä: - potilas ei ole käyttänyt/pyrkinyt käyttämään tutkimuslaitetta ohjeiden mukaisesti tai ei ole muutoin noudattanut hänelle annettuja ohjeita, - potilaan lähetteeseen ei ole merkitty tulkkitarvetta ja tulkattavaa kieltä (lähettävä yksikkö tilaa tulkin), - potilas ei palauta tai pysty palauttamaan tutkimuslaitetta sovittuna ajankohtana, - potilas jättää tulematta tutkimukseen, - potilaan ko-operaation puute estää tutkimuksen suorittamisen.

Edellä mainituista syistä epäonnistuneen tutkimuksen tapauksessa potilas ohjataan ottamaan yhteyttä lähettävään yksikköön.

Tutkimus Pt-PolAmb päivitetty 03.04.2018 / ST

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.