HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Punasoluvasta-aineiden tunnistus (neuvola), verestä

21025 B -VRAbTu5

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio p. (09) 471 72574, Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai Veripalvelun neuvolanäytetutkimukset p. 050 374 2736.

Yhteyshenkilöt

osastonylilääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: lotta.joutsi-korhonenathus.fi / 050 427 2402 ja lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Indikaatiot

Tutkimus on SPR Veripalvelussa tehtävän raskaudenaikaisen veriryhmätutkimuksen (4469 B-VRAb-Gr tai 6095 B-VRAbGrS) jatkotutkimus silloin, kun vasta-aineiden seulonnassa (2953 P-VRAb-O) saadaan positiivinen tulos.

Menetelmä

Vasta-aineet tunnistetaan entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmällä. Tarvittaessa tunnistusta jatketaan lisäpaneeleilla ja muilla menetelmillä. Vasta- ainepitoisuus määritetään titraamalla. Plasmasta tehdään laimennossarja, joka tutkitaan tunnetuilla punasoluilla antiglobuliinimenetelmällä. Titteri on sen laimennoksen käänteisluku, jossa agglutinaatio vielä havaitaan. Jos anti- D-vasta-aineen titteri on vähintään 16, pitoisuus määritetään myös kvantitatiivisesti entsyymi-immunologisella menetelmällä (tutkimus 6070 B-AntiDkv). Alihankintana teetettävä tutkimus.

Yleistä

Ks. lisätietoja tutkimusten 4469 B-VRAb-Gr ja 6095 B- VRAbGrS kohdalta.

Tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan todettu vasta-aine. Jos sen pitoisuus on määritetty, ilmoitetaan lisäksi titteri ("-"- merkki tai tyhjä ennen "(Titteri)"-sanaa tarkoittaa, että titteriä ei ole määritetty). Titteri on sen laimennoksen käänteisluku, jossa vasta-aine on vielä todettavissa: mitä suurempi titteri, sitä suurempi vasta-aineen pitoisuus on. Veripalvelu antaa tuloksesta lausunnon tutkimuksessa 4469 B-VRAb-Gr, 6095 B-VRAbGrS tai 11454 SPRV-laus.

Tutkimus B -VRAbTu5 päivitetty 21.03.2014 /

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.05.2018 klo 01:15.