HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Metanefriini ja normetanefriini, seerumista

2338 S -MetNor

Osatutkimukset

S -Metnef, S -MTA ja S -Normet

Tiedustelut

Puh. 09 471 72932

Yhteyshenkilöt

kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten, feokromosytooman ja paraganglioomien, diagnostiikka.

Esivalmistelu

Lääkityksen pois jättämisestä tai muutoksista ennen näytteenottoa tulee informoida potilasta. Ks. myös 2337 dU- MetNor.

Kohonneita metanefriiniarvoja voidaan saada stressi- ja rasitustilanteissa, tai jos potilas on saanut tai nauttinut lääkkeitä tai ravintoaineita, jotka nostavat endogeenisten katekoliaineiden pitoisuuksia.

Tällaisia lääkeaineita ovat mm. monoamiini -oksidaasientsyymin (MAO) estäjät, katekoliamiinien takaisinoton estäjät (mm. eräät anesteetit, kokaiini, eräät rytmihäiriölääkkeet, propranoloni, lidokaiini). Kohonneita pitoisuuksia on raportoitu myös potilailla, joilla rauhoittavan lääkityksen (bentsodiatsepiinit), alkoholin tai opiaattien käyttö ja klonidiinilääkitys on lopetettu. Näissä tilanteissa nähtävät pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin vähäisiä. Parkinsonpotilailla levodopa-lääkitys nostaa seerumin ja virtsan MTA-pitoisuuksia.

Potilaan tulisi välttää raskasta fyysistä rasitusta (esim. juoksu, sykettä nostava kävely, kuntosali) vähintään yhden (1) vuorokauden ajan ennen näytteen ottoa.

Kaksi (2) vuorokautta ennen verinäytteenottoa potilas ei saa juoda kofeiinia sisältäviä juomia, kuten kahvi, tee, kola- ja energiajuomat, eikä syödä banaania, jäätelöä, suklaata, vaniljaa, kananmunaa, juustoa tai pähkinöitä eikä niitä sisältäviä ruokia. Myös nikotiinituotteiden (tupakka, nikotiinipurukumi) käyttöä tulisi välttää.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

Seerumi voidaan lähettää analysoitavaksi laboratorioon huoneenlämmössä. Näyte säilyy neljä vuorokautta huoneenlämmössä, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC -MS/MS)

Tekotiheys

Tehdään kerran viikossa.

Tulkinta

Menetelmä mittaa seerumin ei-konjugoitua metanefriiniä, normetanefriiniä ja 3-metoksityramiinia. Kirjallisuuden mukaan seerumin ei-konjugoitujen metanefriineiden tutkiminen on paras tutkimus feokromosytooman poissulkemiseksi. Tutkimuksen diagnostinen herkkyys on lähes 100%, joten normaalit metanefriinin ja normetanefriinin pitoisuudet potilalla sulkevat lähes varmasti pois feokromosytooman ja paragangliooman mahdollisuudet. Tällä hetkellä ei tunneta aineita, jotka häiritsisivät itse analyyttistä menetelmää. Seerumin S-MTA määritys näyttää korreloivan kasvainten metastasointiin. Feokromosytooman alhaisen esiintyvyyden ja väärien positiivisten tulosten takia on eräissä yhteyksissä suositeltu positiivisen seerumituloksen varmistusta muilla tutkimuksilla, esimerkiksi vrk-virtsan metanefriinitutkimuksella (2337 dU- MetNor).

Käytössä olevat viitearvot perustuvat omaan koehenkilöaineistoon sekä vertailuun Mayo Clinic Labotory:n vastaavien menetelmien kanssa.

S-Metanefriini, kaikki: alle 0,5 nmol/l

S-Normetanefriini, kaikki: alle 0,9 nmol/l

S-Metoksityramiini(3), kaikki: alle 0,1 nmol/l

Estey MP ym. Pheochromocytoma, Clin Chem 2013, 59(3): 466 - 472. Eisenhofer G. ym. Plasma methoxytyramine: A novel biomarker of metastatis pheochromocytoma and parapanglioma in realtions to established risk factorts of tumor size, location and SDHB mutation status, Eur J Cancer 2012, 48: 1739-49. O'Toole D. ym., ENETS Concensus Guideline for the Standards of Care in Neu-roendocrine Tumors: Biochemical markers. Neuroendocr 2009, 90(2):194-202.

Tutkimus S -MetNor päivitetty 15.02.2018 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.03.2018 klo 01:21.