HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Raudan absorptiokoe

2563 Pt-Fe-R1

Osatutkimukset

fP-Fe

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Raudan imeytymishäiriön osoittaminen.

Esivalmistelu

Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 lähtien ja kokeen ajan. Kokeen aikana potilas on levossa.

Suoritus

Potilaalle annetaan rautaa ferromuodossa, annoksena Retafer, Orion 1x100 mg (sisältää 100 mg Fe++). (Aikaisemmin Microfer, Pharmacia 3x45 mg Fe++ ja Erco-Fer, Ercopharm 2x60 mg Fe++, mutta näitä ei enää saatavana.) Tabletti niellään kokonaisena. Plasman rautamääritykset suoritetaan verinäytteistä, jotka on otettu ennen koetta sekä 2 ja 4 tuntia raudan antamisesta. Viitearvot: fP-Fe-arvon tulee nousta kokeen aikana vähintään 9 µmol/l lähtöarvosta. Jos nousu jää alle 9 µmol/l, on raudan absorptiohäiriö todennäköinen.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Menetelmä

Fotometrinen.

Tekotiheys

Arkisin

Tulokset valmiina

Seuraavana päivänä.

Tulkinta

Tavallisen "kylmän" raudan avulla voidaan oraalisessa rasituksessa todeta ainoastaan vaikeimmat Fe-malabsorptiot. Kokeen tuloksia arvosteltaessa on muistettava, että käytetty Fe-annos on epäfysiologinen ja toisaalta, että seerumin/plasman Fe-taso rasituksen yhteydessä riippuu paitsi absorptiosta myös Fe:n plasmaclearancesta, joka raudan puutteessa on huomattavasti kohonnut. Fe-puutteen syynä voi olla lievä Fe-malabsorptio, vaikka rautarasitus antaakin normaalin tai vieläpä normaalia paremman tuloksen.

Huomautuksia

Tutkimuksesta on sovittava etukäteen näytteenottoyksikön kanssa. Tutkimus tehdään arkisin.

Tutkimus Pt-Fe-R1 päivitetty 21.08.2009 / AH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.03.2018 klo 01:20.