HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Sytomegalovirus, viljely virtsasta

2728 U -CMVVi

Tiedustelut

Virologia ja immunologia, puh. 050 427 2128

Yhteyshenkilöt

lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183

Lähete

Virustutkimus

Indikaatiot

Immunosuppressiopotilaan CMV-infektioepäily, kongenitaalisen CMV-infektion epäily

Näyte

Virtsa (10 ml, lapsipotilaat 5 ml) tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa, johon lisätään 1 % parenteraaliseen käyttöön tarkoitettua laajakirjoista antibioottia kuten gentamysiiniä bakteerikasvun estämiseksi.

Mikäli halutaan tutkia muu kuin virtsanäyte, ks. tutkimuspyyntö -CMVVi,KL 4961 (verinäyte B-CMVVi,KL 4962).

Huom! Päivystysaikana otetut näytteet säilytetään jääkaapissa, eivät saa säilytyksen tai kuljetuksen aikana jäätyä.

Menetelmä

Viruksen rikastaminen soluviljelmässä. CMV:n varhaisantigeenin (ns. early antigen) osoittaminen soluviljelmästä immunofluoresenssitekniikalla. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Työpäivinä (ma-pe)

Tulokset valmiina

1-7 vrk kuluttua näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Positiivinen löydös on merkki sytomegalovirusinfektiosta. Jo muutaman elinviikon jälkeen voi virtsan/veren positiivinen sytomegalovirusviljely johtua syntymän jälkeisestä infektiosta. Primaari-infektion jälkeen saattaa virusta erittyä virtsaan useiden kuukausien ajan. Synnynnäistä CMV-infektiota epäiltäessä on tärkeätä ottaa näyte 1-7 ensimmäisen elinpäivän aikana. Aikuisten immunosuppressiopotilaiden CMV-infektiot ovat useimmiten reaktivaatioita.

Huomautuksia

Immuunipuutteisten potilaiden aktiivin CMV-infektion epäilyssä suositellaan kvantitatiivista CMV-nukleiinihappo-osoitusta plasmanäytteestä (P-CMVNh).

Mikäli epäillään CMV-kannan harvinaista antiviraaliresistenssiä, voidaan pyytää CMV-herkkyysmääritys (20223, -CMVhe). Tutkimus tehdään alihankintana Folkhälsomyndighetenissä Ruotsissa. Tutkimus tehdään ensisijaisesti EDTA-verinäytteestä ja/tai virtsanäytteestä. Harkinnan mukaan näytteestä tehdään lisäksi HUSLABissa kvantitatiivinen CMV-nukleiinihappo-osoitus. Folkhälsömyndighetenin tulos välitetään asiakkaalle suomeksi ellei asiakas toisin toivo. Herkkyysmäärityksestä tulee aina ottaa yhteyttä etukäteen HUSLABin virusviljelyyn puh. 050 427 2128.

Tutkimus U -CMVVi päivitetty 22.09.2016 / EA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.03.2018 klo 01:21.