HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen, plasmasta

2783 P -APTT

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Timea Szanto: timea.szantoathus.fi / 050 4287356 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Hyytymishäiriöiden selvittely. Hepariinihoidon ja eräiden muiden antikoagulaatiohoitojen monitorointi.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 8 h huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

kaikki 28 - 37 s

Tulkinta

APTT mittaa sisäisen hyytymisreitin tekijöiden (XII, XI, IX, VIII, X, V, II ja I) yhteisvaikutusta. APTT-tutkimus on seulontatutkimuksena yksinään epäspesifinen ja epäherkkä, mutta sitä käytetään yhdessä tromboplastiiniaikatutkimuksen (1731 P-TT) kanssa hyytymishäiriöiden seulonnassa.

Pidentyneen APTT:n syy on selvitettävä. Näytteenoton hepariinikontaminaatio on poissuljettava. Vuotohäiriöistä A- ja B -hemofilia, vaikeat muut hyytymistekijävajeet (esim. maksainsuffisienssi tai DIK) tai vasta-aineet pidentävät APTT-arvoa. Tukoshäiriöissä fosfolipidivasta-aineisiin voi liittyä APTT-arvoa pidentävä lupusantikoagulantti. Nykyisen reagenssin lupusantikoagulanttiherkkyydessä ei keskimäärin ole merkittävää muutosta, yksittäiset potilaskohtaiset erot ovat mahdollisia. Lupusantikoagulanttia epäiltäessä suositellaan tutkittavaksi plasman lupusantikoagulantti (3578 P-LupusAK) tai laajempana selvityksenä fosfolipidivasta-aineet (3607 P- PLAb).

APTT on jatkuvan fraktioimattoman hepariini-infuusion ensisijainen mittari, jolloin hoitotavoite on APTT-arvon 1.5-2.5 - kertainen pidentymä potilaan APTT:n lähtötasoon verrattuna. Pienimolekyylinen hepariini (LMWH) ei yleensä pidennä APTT-arvoa, mutta pidentyessään APTT voi viitata lääkkeen kumuloitumiseen lähinnä munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

Dabigatraanihoitoon (Pradaxa) liittyen: APTT-aika soveltuu lääkevalmistajan mukaan seulontakokeeksi, mutta sitä ei voi käyttää kvantitatiiviseen mittaamiseen (korrelaatio huono). APTT-aika pitenee dabigatraanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta). Rivaroksabaani (Xarelto) ja apiksabaani (Eliquis) voivat pidentää APTT-aikaa.

HUSLAB laboratorioissa menetelmä- ja viitevälimuutos 25.4.2017, minkä seurauksena tulostaso nousee ja hyytymisajat pitenevät keskimäärin n. 10 %. Uusi menetelmä on aiempaa herkempi lääkeaineelle hepariini ja dabigatraani sekä myös hyytymistekijävajaukselle (FVIII, FIX) eli hemofilioille.

Huomautuksia

HUSLAB automaatiolaboratoriossa (alueen laboratorioissa jo aikaisemmin) menetelmä- ja viitevälimuutos 25.4.2017 (vanha viiteväli: kaikki 23-33 s). Uusi APTT-määritysmenetelmä on aiemmin käytössä ollutta menetelmää herkempi hyytymistekijäpuutoksille (FVIII,FIX) sekä myös lääkeaineelle hepariini ja dabigatraani.

Tutkimus P -APTT päivitetty 25.04.2017 / TS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.