HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Histamiinialtistuskoe, keuhkoputket

2855 Pt-HistamP

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67408, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Timo Mustonen: timo.mustonenathus.fi / 050 427 2146

Indikaatiot

Tutkimuksella pyritään selvittämään, onko tutkittavan keuhkoputkissa poikkeavan suuri epäspesifisten ärsykkeiden aiheuttama supistumistaipumus (hyperreaktiviteetti). Keuhkoputkien hyperreaktiviteettia esiintyy tyypillisesti astmassa sekä joskus kroonisessa bronkiitissa ja eräissä muissa keuhkosairauksissa. Sitä voidaan käyttää myös hyperreaktiviteettia vähentävän lääkityksen tehon seurannassa.

Esivalmistelu

Lääkitys: ennen altistuskoetta tutkittavan tulee olla ilman seuraavia lääkkeitä: katso http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia. Saatavana erillinen Potilasohje

Suoritus

Tutkittava hengittää annostelijan avulla 5 minuutin välein histamiiniaerosolia, jonka pitoisuus nelinkertaistuu jokaisella 5 minuutin jaksolla. Kunkin annoksen jälkeen tutkittava puhaltaa spirometriin sekuntikapasiteetin rekisteröimiseksi. Tutkimus keskeytetään, jos sekuntikapasiteetti laskee 15% tai enemmän tai on päästy annossarjan maksimivahvuuteen. Tämän jälkeen annetaan keuhkoputkia laajentavaa lääkettä mahdollisen obstruktion laukaisemiseksi. Tutkimus kestää 60 minuuttia.

Menetelmä

Tutkittava hengittää nousevin annoksin histamiiniaerosolia ja kunkin annoksen hengittämisen jälkeen mitataan uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1). Lineaarisen ekstrapolaation avulla lasketaan se histamiiniannos, joka aiheuttaa FEV1-arvon pienenemisen 15%:lla (=PD15-arvo).

Tulkinta

Supistumisherkkyyden arvioinnissa käytetään seuraavaa asteikkoa PD15FEV1:lle:

<0,1 mg voimakas supistumisherkkyys

0,1 - 0,4 mg, kohtalaisen voimakas supistumisherkkyys

0,4 - 1,6 mg lievä supistumisherkkyys

yli 1,6 mg ei poikkeavaa supistumisherkkyyttä.

Jos tutkittavalla on korostunut supistumisherkkyys, hänellä on todennäköisesti myös taipumus reagoida astmatyyppisin oirein erilaisiin jokapäiväisessä elämässä esiintyviin ärsykkeisiin. (PD15-arvo alle 0,4 mg on astmalle spesifinen).

Viitearvot: Sovijärvi ym. Chest 1993; 104:164-170

Altistuskokeen kulku tulostuu sekä taulukkomuodossa että graafisena annosvastekäyränä, josta voidaan laskennallisesti määrittää PD15-arvo. Samalla lomakkeella annetaan lääkärin lausunto.

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 4 viikkoa, tai jos tutkittavalla on lievää vaikeampi hengitystieobstruktio, alle kolmen kuukauden sisällä sairastettu sydäninfarkti, tuore aivoverenkiertohäiriö, vaikea sepelvaltimotauti, vaikea sydämen vajaatoiminta, vaikea rytmihäiriö tai tutkittava on raskaana. Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Huomautuksia

Tutkimuksen ajankohtaa valittaessa on syytä muistaa, että hyperreaktiviteetti voi olla ohimenevästi lisääntynyt: influenssarokotuksen jälkeen 2-6 viikkoa, antigeenialtistukseen liittyvän myöhäisreaktion jälkeen viikon tai jopa pidemmän ajan ja fyysisen rasituksen ja kylmän ilman hengittämisen jälkeen 2 tunnin ajan.

Tutkimus Pt-HistamP päivitetty 26.01.2017 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.04.2018 klo 01:19.