HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Sopivuuskoe, verestä

2935 B -XKoe

Osatutkimukset

E -VrTark ja P -VRAb-O

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio (09) 471 72574

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611 ja osastonylilääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: lotta.joutsi-korhonenathus.fi / 050 427 2402

Indikaatiot

Punasolusiirtoon varautuminen.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 3 x 5/4 ml

Näyte

Pääsääntöisesti näytettä otetaan kolme 4 ml:n putkea. Jos potilas on verikeskussairaalassa näytteenoton ja verensiirron välisen ajan (oletettavasti), otetaan vain yksi 4 ml:n putki (sillä tarvittaessa näytettä saadaan nopeasti lisää). Jos B-XKoe-näyte otetaan yhtä aikaa E-ABORh-näytteen kanssa, otetaan vain yksi 4 ml:n putki. Lapsilta näytettä voidaan harkinnan mukaan ottaa 4 ml tai vähemmän, käyttäen pienempää EDTA-putkea: näin voidaan toimia etenkin sairaalapotilaiden kohdalla, joilta saadaan tarvittaessa lisää näytettä (0.5 ml näytettä riittää 2 punasoluyksikön sopivuuskokeeseen, 1 ml noin 10 sopivuuskokeeseen).

Jos potilas on näytteenotossa polikliinisesti, näytteenottaja kysyy, mihin sairaalaan hän on menossa verensiirtoa/leikkausta/toimenpidettä varten, ja lähettää näytteen ko. sairaalaa palvelevaan verikeskukseen. Oikea verikeskus korjataan tarvittaessa tekopaikaksi myös tarrakorttiin. Lisäksi kysytään verensiirron päivämäärä (ja merkittään tarrakorttiin): näytteen tulisi olla oikeassa verikeskuksessa viimeistään verensiirtoa edeltävänä päivänä. Näytteen lähettämisessä tulee huomioida kuljetukseen kuluva aika, ja tarvittaessa näyte lähetetään taksilla. Näytteet on pakattava niin, että yhteen pakkaukseen laitetaan vain yhteen verikeskukseen meneviä näytteitä.

Kun näytettä oteaan 2-3 putkea, näytteenottaja pakkaa ne yhteen, esim. minigrip-pussiin (jotta putket saapuisivat verikeskukseen yhdessä).

Menetelmä

Punasolujen agglutinaatio. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Tarvittaessa saman päivän aikana. Kiireellisissä tapauksissa n. 30 - 60 min kuluessa siitä, kun sopivuuskoenäyte on saapunut tutkimuksen tekevään laboratorioon. Huom! Mikäli potilaalla on punasoluvasta-aineita tai hän tarvitsee erikoisverivalmisteita, voi tutkimusten tekeminen ja sopivien punasoluvalmisteiden toimittaminen hoitoyksikköön kestää huomattavasti kauemmin.

Yleistä

Sopivuuskokeella tutkitaan, ovatko siirrettäväksi aiotut punasolut potilaalle veriryhmäserologisesti sopivia vai onko potilaan plasmassa punasoluvasta-aineita niitä kohtaan. Sopivuuskoe tehdään ennen verensiirtoa jokaiselle siirrettäväksi aiotulle punasoluvalmisteelle. Tästä voidaan poiketa vain erityistapauksissa (hätäverensiirrot ja massiiviset verensiirrot). Tutkimukseen sisältyvät osatutkimuksina veriryhmätarkistus (9228 E-VrTark) ja punasoluvasta-aineiden seulonta (2953 P-VRAb-0) (nämä tehdään vain jos potilaalle tilataan verta). Jos sopivuuskokeessa tai seulonnassa saadaan positiivinen tulos, tehdään jatkotutkimuksena, ilman eri pyyntöä, punasoluvasta-aineiden tunnistus Meilahden verikeskuksessa (8364 B-VRAbTu4) tai SPR:n Veripalvelussa (2955 B-VRAbTu1). Erityistapauksissa myös sopivuuskokeet tehdään Veripalvelussa.

Sopivuuskoenäyte saa olla verensiirtohetkellä enintään 5 vrk vanha eli verensiirto on suoritettava viimeistään viidentenä päivänä näytteenotosta (näytteenottopäivä lasketaan ensimmäiseksi päiväksi). Sopivuuskoenäyte voidaan siis tilata otettavaksi aikaisintaan viisi päivää ennen suunniteltua verensiirtoa: esim. jos suunniteltu verensiirto on 5.9.2014, näyte voidaan ottaa aikaisintaan 1.9.2014. Jos potilas on menossa sopivuuskoetta varten näytteenottoon muualle kuin verensiirtosairaalaan, tutkimus tulee tilata otettavaksi mahdollisimman aikaisin em. viiden päivän sisällä (jotta näyte ehtisi ajoissa verensiirtosairaalan verikeskukseen). Kyseessä ovat esimerkiksi leikkauspotilaat, jotka käyvät antamassa sopivuuskoenäytteen etukäteen polikliinisesti. Sairaalassa olevista potilaista sopivuuskoenäyte voidaan ottaa yleensä myös lähempänä suunniteltua verensiirtoa, esimerkiksi 2 päivää etukäteen. Kiireellisissä tapauksissa sopivuustutkimukset tehdään päivystyksenä. Huomattakoon, että joissakin tapauksissa punasolujen toimittaminen voi kestää huomattavasti kauemmin kuin viisi päivää: jos potilaalla on harvinainen veriryhmä, sopivien punasolujen saaminen voi kestää jopa viikkoja. Mahdolliset potilaskohtaisesti laaditut suositukset ja erityisohjeet verensiirrosta voi tarkistaa Weblabin verikortistosta tai kysyä verikeskuksesta.

Sopivuuskoeäytettä ei pääsääntöisesti tule tilata otettavaksi samalla kerralla kuin veriryhmänäytettä (2951 E-ABORh). Sopivuuskoenäytteestä tehtävän veriryhmätarkistuksen tulosta verrataan veriryhmämäärityksen tulokseen: kahdella toisistaan riippumattomalla näytteellä pyritään siihen, että mahdollinen virhe potilaan tunnistuksessa, tietojen kirjaamisessa tai näytteiden käsittelyssä tulee ilmi ennen verensiirtoa.

Siirrettäväksi aiotuille trombosyytti- tai jääplasmavalmisteille ei tehdä sopivuuskoetta, mutta potilaan veriryhmän tulee olla näissä verensiirroissa kertaalleen tarkistettu sopivuuskoenäytteestä (varsinaisen veriryhmämäärityksen lisäksi), jos siirretään ryhmänmukaisia valmisteita. Verikeskus pyytää tarvittaessa hoitoyksikköä tilaamaan potilaasta sopivuuskokeen, jotta veriryhmätarkistus saadaan tehtyä.

7.3.2012 alkaen B -XKoe -tutkimuksen vastaukseksi syötetään tieto siitä, missä verikeskuksessa sopivuuskoenäyte on, merkiksi näytteen saapumisesta perille. Sijaintiverikeskus näkyy tämän jälkeen B -XKoe -tutkimuksen vastauksessa ja Vertti - verivalmisteiden tilausohjelmassa (sivulla VERITUOTTEIDEN TILAUS I, kentässä B-XKoeVeri). Vastausvaihtoehtojen merkitykset ovat seuraavat:

 MeiVK:ssa  Näyte on Meilahden sairaalan
       verikeskuksessa.
 TööVK:ssa  Näyte on Töölön sairaalan
       verikeskuksessa.
 KätVK:ssa  Näyte on Kätilöopiston sairaalan
       verikeskuksessa.
 PeiVK:ssa  Näyte on Peijaksen sairaalan
       verikeskuksessa.
 JorVK:ssa  Näyte on Jorvin sairaalan
       verikeskuksessa.
 PorVK:ssa  Näyte on Porvoon sairaalan
       verikeskuksessa.
 LohVK:ssa  Näyte on Lohjan sairaalan
       verikeskuksessa.
 HyvVK:ssa  Näyte on Hyvinkään sairaalan
       verikeskuksessa.
 TamVK:ssa  Näyte on Raaseporin sairaalan
       verikeskuksessa.

Vastaus jää ennalleen eli sitä ei poisteta siinä vaiheessa, kun näyte vanhenee 5 vuorokauden kuluttua näytteenotosta ja se heitetään pois. Vertti-ohjelmasta näytteen vanheneminen käy kuitenkin aina ilmi, sillä Vertti ilmoittaa entiseen tapaan, jos potilaalla ei ole voimassa olevaa sopivuuskoenäytettä ("Sopivuuskoetta ei ole pyydetty").

Tulkinta

Veren sopivuuskokeella tutkitaan, onko siirrettäväksi aiottu punasoluyksikkö veriryhmäserologisesti sopiva potilaalle.

Huomautuksia

Kun verentarve on kiireellinen, tulee tutkimus pyytää kiireellisenä ja lisäksi veritilaus tulee tehdä kiireellisenä

Tutkimus B -XKoe päivitetty 01.04.2018 / KS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.