HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Veriryhmä, ABO ja Rh, punasoluista

2951 E -ABORh

Osatutkimukset

P -VRAb-O

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio (09) 471 72574

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611 ja osastonylilääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: lotta.joutsi-korhonenathus.fi / 050 427 2402

Indikaatiot

Verensiirtoon varautuminen.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 2 x 5/4 ml

Näyte

Pääsääntöisesti näytettä otetaan kaksi 4 ml:n putkea. Jos potilas on verikeskussairaalassa näytteenoton ja verensiirron välisen ajan (oletettavasti), otetaan vain yksi 4 ml:n putki (sillä tarvittaessa näytettä saadaan nopeasti lisää). Lapsilta näytettä voidaan harkinnan mukaan ottaa 4 ml tai vähemmän, käyttäen pienempää EDTA-putkea: tarvittava näytemäärä on vähintään 1 ml (paitsi alle 6 kk:n ikäisiltä, joilta riittää 0.25 ml).

Kun näytettä oteaan kaksi putkea, näytteenottaja pakkaa ne yhteen, esim. minigrip-pussiin (jotta putket saapuisivat verikeskukseen yhdessä).

Menetelmä

Punasolujen agglutinaatio. Akkreditoitu menetelmä. Osittain alihankintana teetettävä tutkimus.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Yleensä samana päivänä.

Yleistä

Veriryhmämääritys tehdään ennen punasolujen, trombosyyttien ja jääplasman siirtoa. ABO- ja RhD-ominaisuudet säilyvät läpi elämän, joten pääsääntöisesti riittää, että veriryhmämääritys tehdään vain kerran. Poikkeuksen muodostavat kantasolujensiirron saaneet potilaat, joilla veriryhmä muuttuu luovuttajan ryhmän mukaiseksi, mikäli potilas ja luovuttaja ovat eri veriryhmää. Toisena poikkeuksena ovat veriryhmät, jotka on määritetty alle puolen vuoden ikäisistä lapsista: Veriryhmä määritetään tällöin vain punasolupuolelta (sillä ABO-järjestelmän isoagglutiniinit eivät ole vielä kehittyneet), ja laboratorio antaa veriryhmävastauksen yhteydessä lausunnon "Tulos voimassa enintään 6 kk:n ikään asti". Näin määritettynä veriryhmätulos ei ole lopullinen, vaan se varmistetaan täydellisellä veriryhmämäärityksellä yli puolen vuoden iässä tarvittaessa.

Koska potilaan veriryhmä ei muutu, voidaan tutkimus tilata otettavaksi hyvissä ajoin, esim. viikkoja ennen suunniteltua verensiirtoa. Tällöin jää aikaa mahdollisiin lisätutkimuksiin, sillä veriryhmämäärityksen yhteydessä tehdään myös punasoluvasta-aineiden seulonta (2953 P-VrAb-O). Jos seulonnassa saadaan positiivinen tulos, tehdään jatkotutkimuksena punasoluvasta-aineiden tunnistus (8364 B-VRAbTu4 Meilahden verikeskuksessa tai 2955 B-VRAbTu1 SPR:n Veripalvelussa) ilman eri pyyntöä. Tilaamalla veriryhmämääritys hyvissä ajoin etukäteen tulee myös varmistettua, että veriryhmänäytettä ei oteta yhtä aikaa sopivuuskoenäytteen kanssa (2935 B-XKoe), joka puolestaan on otettava lähellä verensiirtoa. On tärkeää, että näytteet otetaan eri kerroilla, sillä veriryhmä tulee määrittää kahdesta erillisestä näytteestä: sopivuuskoenäytteestä tehdään veriryhmän tarkistus, ja tulosta verrataan veriryhmämäärityksen tulokseen. Kahdella toisistaan riippumattomalla näytteellä pyritään siihen, että mahdollinen virhe potilaan tunnistuksessa, tietojen kirjaamisessa tai näytteiden käsittelyssä tulee ilmi ennen verensiirtoa.

Tulkinta

ABO-veriryhmä määritetään selvittämällä, onko punasolujen pinnalla A- ja/tai B-antigeenejä. Lisäksi selvitetään, onko plasmassa vastaavat isoagglutiniinit. Eri ABO-veriryhmät ovat A, B, AB ja O. RhD-määrityksessä tutkitaan, onko punasolujen pinnalla RhD-antigeeniä. Jos RhD-antigeeni todetaan, on tutkittava RhD positiivinen. Jos RhD-antigeeniä ei todeta, on tutkittava RhD negatiivinen.

Veriryhmämäärityksen vastauksena ilmoitetaan potilaan ABO- ja RhD-veriryhmät (A RhD pos, A RhD neg, B RhD pos, B RhD neg, AB RhD pos, AB RhD neg, O RhD pos tai O RhD neg). Mahdolliset tarkennukset (esim. A-veriryhmän alamuoto Afinn) voidaan ilmoittaa tutkimuksen lausunnossa. Mikäli veriryhmämäärityksen tulos on epäselvä, vastauksena on kysymysmerkki eli "?" ja lausunto epäselvän tuloksen syystä.

Jos veriryhmämäärityksen tulos on epäselvä, näyte lähetetään tarvittaessa tutkittavaksi SPR:n Veripalveluun. Tehtyjen tutkimusten mukaan Veripalvelu laskuttaa jatkotutkimuksen 20962 E-ABOjatk tai 20963 E-RhDjatk.

Huomautuksia

Turhien veriryhmätutkimusten karsimiseksi Weblab pyytää tilaajaa poistamaan veriryhmätilauksen, jos potilaasta on veriryhmä Weblabissa jo olemassa eikä sitä haluta tilata uudelleen.

Veriryhmämääritys voidaan tehdä myös napaverestä, jolloin käytetään tutkimusta 8487 L:E-ABO-Rh.

Vastauksia ei anneta puhelimitse kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi.

Tutkimus E -ABORh päivitetty 07.05.2015 / KS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.