HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Adrenaliini ja noradrenaliini, plasmasta

2993 P -AdrNor

Osatutkimukset

P -Adr ja P -Noradr

Tiedustelut

Itä-Suomen laboratoriokeskus, puh 044 717 8746

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Feokromosytooman ja ganglioneuromien diagnostiikka.

Esivalmistelu

Huom! Tutkimus on tarkoitettu vain vuodeosastoilla oleville potilaille! Näytteenotosta on sovittava etukäteen laboratorion kanssa. Ks. myös näytteenotto-ohjeet. Näyte otetaan aamulla klo 7.00 -8.00, jolloin potilas on ollut makuulla ja paastonnut edellisestä illasta alkaen.

Näyte

Näyte otetaan kylmänäytteenottona säilöntäainetta sisältävään erikoisputkeen (P-Katekoli-putki). Plasma erotetaan n. 15 min kuluessa sentrifugoimalla 0 -+4 C :ssa, jaetaan kahteen pakastuksen kestävään muoviputkeen (2 ml tai enemmän)ja pakastetaan -60 C:ssa tai kylmemmässä. Näytteen hemolysoituminen voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus.

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Tulkinta

Plasman katekoliamiinien määritystä voidaan käyttää feokromosytooman ja muiden katekoliamiineja tuottavien tuumorien diagnostiikassa. Seulontaluontoisena kokeena dU-MetNor (2337) on ensisijainen vaihtoehto. Lisämunuaislaskimonäytteistä on hyötyä katekoliamiineja tuottavien tuumorien paikantamisessa. Plasman katekoliamiineja nostavia tekijöitä ovat stressi, pystyasento, liikunta, hypoglykemia, kylmä, hypoksia, hyperkapnia sekä lääkeaineista MAO-estäjät, alfa- ja betasalpaajat, vasodilataattorit sekä teofylliini. Plasman katekoliamiineja laskevat seuraavat lääkeaineet: adrenergiset blokkerit, klonidiini, metyylidopa, bromokriptiini sekä fenotiatsiinit.

Huomautuksia

Tutkimus on lopetettu 5.12.17, koska vuoden 2014 jälkeen tutkimusta ei ole tilattu ollenkaan. Mikäli haluat silti tilata tutkimuksen, ota yhteyttä asintuntijalääkäriin (yhteyshenkilö).

Tutkimus P -AdrNor päivitetty 05.12.2017 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.03.2018 klo 01:22.