HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, vuorokausivirtsasta

3134 dU-Alb

Osatutkimukset

U -Alb

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 72572

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian ja muiden glomerulusvaurioiden varhaistoteaminen.

Esivalmistelu

Virtsaa kerätään rakon tyhjentämisen jälkeen vuorokauden ajan. Keräyksen alkamis- ja päättymisajat merkitään muistiin. Näyteastia säilytetään huoneenlämmössä keräyksen ajan, säilöntäainetta ei saa käyttää.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton 4 ml

Näyte

Vuorokausivirtsan tilavuus mitataan, ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Virtsamäärä jakeräysaika on kirjattava. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

kaikki alle 30 mg

Tulkinta

 Normaali löydös             alle 30 mg/vrk
 Mikroalbuminuria (alkava nefropatia)  30 - 300 mg/vrk
 Makroalbuminuria (kliininen nefropatia) yli 300 mg/vrk

Tutkimusta käytetään ensisijaisesti diabeettisen nefropatian varhaisdiagnostiikkaan, mutta virtsan albumiinieritys voi lisääntyä muustakin perussyystä johtuvasta glomerulusvauriosta. Terveessä munuaisessa albumiini ei läpäise helposti glomerulusta, ja albumiinin eritys virtsaan on alle 30 mg/vrk tai 20 µg/min.

Glomerulaarisessa munuaisvauriossa albumiinin eritys virtsaan lisääntyy. Lisääntymisen ollessa lieväasteista munuaismuutokset ovat vielä palautuvia, joten varhaisdiagnoosi ja ajoissa aloitettu tehostettu sokeritasapainon ylläpito tai muu hoito ovat oleellisen tärkeitä. Liuskakokeet antavat positiivisen tuloksen vasta albumiinipitoisuudella 200 – 300 mg/l, jolloin munuaisvaurio ei enää ole palautuva.

Tutkimus suoritetaan luotettavimmin yövirtsasta (nU-Alb), koska fyysiseen rasitukseen tai ortostaattiseen proteinuriaan liittyvät mahdolliset virheet jäävät tällöin pois. Albuminurian muita syitä voivat olla mm. verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, virtsatieinfektio ja kuumeiset tulehdussairaudet.

Tutkimus dU-Alb päivitetty 11.09.2015 / TH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.