HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Trombosyyttivasta-aineet, suora osoitus (kval), verestä

3487 B -TromAbO

Tiedustelut

Veripalvelun näyteinfo, p. 029 300 1414

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Timea Szanto: timea.szantoathus.fi / 050 4287356 ja osastonylilääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: lotta.joutsi-korhonenathus.fi / 050 427 2402

Indikaatiot

Trombosytopenian selvittely.

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml ja EDTA-putki 3 x 10 ml

Näyte

Kuljetus huoneenlämmössä kokoverenä.

Menetelmä

Näytteestä erotettujen trombosyyttien pinnalta tutkitaan GP IIbIIIa- ja IbIX-spesifisiä IgG-luokan vasta-aineita glykoproteiini-spesifisellä ELISA-menetelmällä. Alihankintana teetettävä tutkimus.

Tekotiheys

Kahden viikon välein

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Vastauksena lausunto. Immunologisella mekanismilla syntyvä trombosytopenia (ITP) diagnosoidaan sulkemalla pois muut mahdolliset trombosytopeniaa aiheuttavat tilat. ITP- diagnoosia tukee trombosyyttien pinnalla todettu autovasta- ainelöydös. Mikäli trombosyyttien pinnalta löydetään glykoproteiini (GP) -spesifisiä IgG-luokan vasta-aineita, kirjallisuuden mukaan ITP on hyvin todennäköinen (>90 %). Negatiivinen löydös ei kuitenkaan täysin poissulje ITP:n mahdollisuutta. Primaarinen ITP erotetaan sekundaarisesta ITP:stä sulkemalla pois sairaudet ja lääkitys, joihin tiedetään liittyvän ITP.

Näytteistä määritetään trombosyyttien pinnalta GP IIbIIIa- ja GP IbIX -spesifiset vasta-aineet. Tapauskohtaisesti voidaan määrittää myös GP V -spesifiset trombosyyttien pinnan vasta-aineet, tutkimus 20494 T -GP V (T- Glykoproteiini V, SPRV 5174).

Huomautuksia

Tutkimuksesta on sovittava etukäteen SPR:n trombosyyttilaboratorion kanssa puh. 029 300 1414.

Jos potilaan trombosyyttipitoisuus on näytteenottopäivänä alle 10-15 x 10E9/L, trombosyyttien eristäminen autovasta- ainetutkimusta varten ei todennäköisesti onnistu. Pseudotrombosytopenia (putkitrombopenia) tulee poissulkea ennen tutkimusta.

Tutkimuksen tilaus- ja vastauskäytännöt muuttuvat ATK- välitteisiksi 2.11.2011, jolloin tutkimuslähete korvautuu Veripalvelun laatimilla sähköisillä esitietokysymyksillä. Kysymyksiin vastataan tietojärjestelmään tutkimusta tilattaessa.

Tutkimus B -TromAbO päivitetty 30.09.2016 / TS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.