HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Natrium, plasmasta

3622 P -Na

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304, päivystysaikana 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Neste- ja elektrolyyttitasapainon seuranta.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

0.5 ml hepariiniplasmaa, lapset vähintään 0.1 ml. Mikäli P -Na on osa määritystä B -HET-Ion, on näyte otettava Ca-titrattua hepariinia sisältävään ruiskuun, putkeen tai kapillaariin. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Eroteltu plasma säilyy jääkaapissa kolme vuorokautta. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Ioniselektiivinen elektrodi (ISE), epäsuora tai suora mittaus. Akkreditoitu menetelmä.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

kaikki 137 - 145 mmol/l

Tulkinta

Natrium muodostaa yli 90 % solujen ulkopuolisen nestetilan kationeista ja on sen vuoksi tärkeä tämän nestetilan osmoottisen paineen ja tilavuuden ylläpidolle. Noin 60 % natriumista on elimistön nesteissä, tästä 97 % ekstrasellulaaritilassa. Loppuosa natriumista (40 %) sijaitsee luustossa. Plasman natrium-määritys muodostaa olennaisen osan neste- ja elektrolyyttitasapainon seurannasta.

Korkea natriumarvo voi liittyä nestehukkaan (veden menetys suurempi kuin natriumin), dehydraatiotilaan, joskus liialliseen NaCl- tai NaHCO3-liuoksen iv-antoon, primaariseen hyperaldosteronismiin, Cushingin tautiin tai diabetes insipidustautiin.

Matalia natriumarvoja voidaan todeta liiallisen nesteytyksen tai runsaan hikoilun seurauksena, palovammoissa, ruoansulatuskanavan kautta tapahtuneen natriumin menetyksen johdosta (ripuli, oksentelu, dreeni), polydipsiassa, nefroottisessa syndroomassa, munuaisten vajaatoiminnassa, sydäninsuffisienssissa, maksakirroosissa, muissa ödeematiloissa, Addisonin taudissa, pitkäaikaisen diureettien käytön seurauksena ja antidiureettisen hormonin liikaerityksessä (SIADH). Selvä hyperglykemia voi hyperosmolaliteetin johdosta aiheuttaa kompensatorisen seerumin tai plasman natriumpitoisuuden laskun.

Uudet pohjoismaisen NORIP-projektin (Nordic Reference Interval Project) tulosten mukaiset aikuisten viitearvot otettu käyttöön 29.4.2004. Menetelmä ja sen tulostaso säilyvät ennallaan.

Tutkimus P -Na päivitetty 10.10.2014 / LU

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.03.2018 klo 01:20.