HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Reniini, pysty, plasmasta, paastotilassa

3628 fP-Renin-P

Tiedustelut

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, asiakaspalvelu, puh. (09) 525 61

Yhteyshenkilöt

kemisti Henrik Alfthan: henrik.alfthanathus.fi / (09) 471 74901 / 050 427 1457 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Hypertension etiologian selvitys sekä primaarisen ja sekundaarisen aldosteronismin erotusdiagnostiikka yhdessä aldosteronimäärityksen kanssa.

Esivalmistelu

Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ennen näytteenottoa. Yleensä ennen näytteenottoa keskeytetään estrogeenivalmisteet, spironolaktoni ja triamtereeni 4 viikoksi, ja harkinnan mukaan ACE-estäjät, angiotensiini II -reseptorin salpaajat, beetasalpaajat ja muut diureetit viikoksi. Kalsiumsalpaajia ei tarvitse keskeyttää eikä myöskään hormonien korvaushoitoa (esim. kilpirauhashormoni tai lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan hoitona käytetyt valmisteet).

Potilaan ruokavalion tulee olla normaali, runsasta tai erityisen niukkaa suolan käyttöä tulee välttää ennen näytteen ottoa 3-5 vrk:n ajan. Suolan saantia kuvastaa hyvin vuorokausivirtsan natriumin eritys ja siitä on hyötyä reniiniarvon tulkinnassa.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

1 ml EDTA-paastoplasmaa, lapset vähintään 0.5 ml.

Suoniverinäyte otetaan aamulla, kun vuoteesta nousemisesta on kulunut vähintään 2 tuntia. Ennen verinäytteen ottamista potilas istuu 15 min. Reniininäytettä ei saa laittaa missään vaiheessa kylmään, jotta estetään mahdollinen näytteen proreniinin muuttuminen reniiniksi. Plasma on erotettava viimeistään 4 tunnin kuluessa. Säilytys ja lähetys eroteltuna huoneenlämmössä, jos näyte lähetetään samana päivänä.

Suolansaannin arvioimiseksi ja reniinituloksen tulkitsemiseksi suositellaan dU-Na:n määrittämistä. (ks. myös 1037 S-Aldos)

Mikäli lähetetään myöhemmin, näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus.

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Tehdään kerran viikossa. Tulokset valmiina seuraavana päivänä.

Viitearvot

kaikki alle 50 mU/l

Tulkinta

Matala plasman reniinipitoisuus, korkea aldosteronin pitoisuus plasmassa ja lisääntynyt eritys virtsaan (1033 dU-Aldos), kohonnut plasman aldosteroni-reniinisuhde(ARR) sekä hypokalemia viittavat vahvasti primaariseen hyperaldosteronismiin.

Korkeita arvoja tavataan hypertensiossa, johon liittyy munuaisvaltimon ahtauma, samoin malignissa hypertensiossa sekä feokromosytoomassa. Jos oikean ja vasemman munuaislaskimon reniiniarvojen suhde on yli 2.0, pidetään eroa merkitsevänä. Vaughanin mukaan laskettu indeksi on luotettavin diagnostinen ja prognostinen kriteeri esimerkiksi suunniteltaessa renovaskulaarisen hypertension hoitoa.

Sekundaarista hyperaldosteronismia eli lisääntynyttä reniinin ja aldosteronin tuotantoa tavataan askitespotilailla, vaikeassa nefroottisessa oireyhtymässä, sydäninsuffisienssissa sekä neste- ja suolahukassa. Addisonin taudissa reniiniaktiivisuus on lisääntynyt.

Jos potilas on ollut makuulla vähintään tunnin ennen näytteenottoa reniinipitoisuus on noin 15 % matalampi.

Tutkimuksen menetelmä, vastauksen yksikkö ja viitearvot ovat muuttuneet 27.10.2014. Reniinin uudet viitearvot muuttavat plasman aldosteroni-reniini-suhteen (ARR)raja-arvoa, joka on jatkossa 30 (yksiköt: pmol/l / mU/l).

Tutkimus fP-Renin-P päivitetty 15.02.2018 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.03.2018 klo 01:20.