HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Amiodaroni, seerumista

3922 S -Amiod

Osatutkimukset

S -Desamio

Tiedustelut

SYNLAB Finland Oy, ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Ursula Turpeinen: ursula.turpeinenathus.fi / (09) 471 72845 / 050 427 1459

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia (minimi 0,3 ml). Geeliputki ei sovellu. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

terap.alue 0.8 - 3.9 µmol/l

Tulkinta

Amiodaroni on bentsofuraanijohdos, III ryhmän rytmihäiriölääke, jota käytetään erityyppisten tiheälyöntisten rytmihäiriöiden hoitoon silloin, kun muilla lääkkeillä ei saavuteta riittävää tehoa. Amiodaroni annetaan hoidon alussa suurina annoksina, jotta riittävät pitoisuudet elimistössä saavutettaisiin nopeasti. Amiodaroni imeytyy hitaasti suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 50% vaihdellen yksilöllisesti välillä 22-86%. Annostus ja pitoisuudet plasmassa korreloivat hyvin keskenään steady- state -vaiheessa. Amiodaroni sitoutuu yli 95%:sti plasman proteiineihin. Sen jakautumistilavuus on 7-21 l/kg. Amiodaroni metaboloituu täysin, lopputuotteet poistuvat ulosteeseen. Metaboliitti desetyyliamiodaroni on biologisesti aktiivinen, ja sen pitoisuudet plasmassa saavuttavat pitkäaikaishoidossa lähtöaineen tasot. Eliminaatio on hyvin hidasta. Amiodaronin puoliintumisajaksi pitkäaikaishoidossa on saatu 13-107 vrk. Amiodaronia ja desetyyliamiodaronia on vielä 9 kk ajan hoidon lopettamisen jälkeen mitattavia pitoisuuksia plasmassa. Terapeuttinen pitoisuus on 0.8-3.9 µmol/l. Toksinen pitoisuus on yli 5.4 µmol/l.

Huomautuksia

Viitearvoalue muuttunut 21.12.2009. Samasta päivästä lähtien ilmoitetaan osatutkimuksena myös aktiivisen metaboliitin desetyyliamiodaronin pitoisuus.

Tutkimus S -Amiod päivitetty 21.12.2017 / AT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.