HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Likvorin irtosolututkimus

4059 Li-Syto

Tiedustelut

-Meilahden patologian laboratoriot 050 427 9065
-Jorvin patologian laboratorio (09) 471 82670
-Hyvinkään patologian laboratorio (019)4587 2322

Yhteyshenkilöt

osastonylilääkäri Anders Paetau: anders.paetauathus.fi / 050 427 1908 ja lääkäri Marketta Riihelä: marketta.riihelaathus.fi / (09) 471 82673

Lähete

Sytologinen tutkimus

Indikaatiot

Kasvaintaudit keskushermoston alueella, tulehdukset ja infektiot, demyelinisoivat tilat, verenvuodot, hermokudosvauriot jne. Poikkeavien solujen ja/tai solureaktioiden toteaminen ajatellen potilaan taudin diagnoosia ja hoitoa.

Näyte

Pääsääntöisesti likvornäyte fiksoidaan 96% alkoholiin välittömästi näytteenoton yhteydessä. Kun näyte lähetetään patologian keskuslaboratorioon fiksoidaan 2 ml likvoria 1 ml :aan 96% alkoholia tai Hyvinkään patologian laboratorioon fiksoidaan 1 ml likvoria 1,5 ml:aan 60% alkoholia. Muissa patologian laboratorioissa 1 ml likvoria 1 ml:aan 96% alkoholia. Mikäli kyseessä on ongelmallinen diagnostinen tilanne kannattaa harkita tuorelikvornäytteen lähettämistä viipymättä transplantaatiolaboratorioon katso. Li-Mark (853) , jolloin morfologisen tutkimuksen lisäksi on mahdollisuus solujen immunofenotyyppaukseen markkerivärjäyksin.

Menetelmä

Riippuen näytteen runsaudesta ja solumäärästä valmistetaan Millipore- ja/tai sytosentrifuugipreparaatti, josta tehdään Papanicolaoun-värjäys. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

ma - pe

Tulkinta

Patologian erikoislääkäri tai vastuuhenkilön valtuuttama sairaalalääkäri antaa lausunnon esitarkastetusta näytteestä, johon sisältyy lausunto-osa, jossa otetaan kantaa mm. solumäärään, solutyypeihin ja niiden jakaumaan, mahdollisiin viitteellisiin solureaktioihin sekä kasvainsuspekteihin soluihin. Lausunnossa on SNOMED-koodiston mukainen sytologinen diagnoosi ja soveltuvin osin Papanicolaoun luokka.

Tutkimus Li-Syto päivitetty 19.07.2017 / KH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 24.01.2018 klo 00:20.