HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Likvorin irtosolututkimus

4059 Li-Syto

Tiedustelut

-Meilahden patologian laboratoriot 050 427 9065
-Jorvin patologian laboratorio (09) 471 82670
-Hyvinkään patologian laboratorio (019)4587 2322

Yhteyshenkilöt

osastonylilääkäri Anders Paetau: anders.paetauathus.fi / 050 427 1908 ja prosessivastaava Olayinka Raheem: olayinka.raheemathus.fi / 0504287796

Lähete

Sytologinen tutkimus

Indikaatiot

Kasvaintaudit keskushermoston alueella, tulehdukset ja infektiot, demyelinisoivat tilat, verenvuodot, hermokudosvauriot jne. Poikkeavien solujen ja/tai solureaktioiden toteaminen ajatellen potilaan taudin diagnoosia ja hoitoa.

Näyte

Likvornäyte fiksoidaan 96% alkoholiin välittömästi näytteenoton yhteydessä. Näytettä ei suositella lahettettavän tuoreena, koska tuorenäyte säilyy erittäin huonosti. Näyte fiksoidaan 2 ml likvoria 1 ml :aan 96% alkoholia. Kiirenäytteet tulee olla selkeästi merkittynä ja toimitettuna patologian laboratorioon klo 14.30 menessä. Myöhemmin toimitetut näytteet valmistetaan vasta seuraavana päivänä. Epäiltäessä hematolymfaattista maligniteettia suositellaan tuorenäytteen (fiksoimaton) lähettämistä välittömästi ottamisen jälkeen hematologian laboratorioon blastisolujen tutkimusta ja immunofenotyypitystä varten katso tutkimukset 1190, Li-Blastit ja 8348, Li-LMark-H.

Menetelmä

Riippuen näytteen runsaudesta ja solumäärästä valmistetaan Millipore- ja/tai sytosentrifuugipreparaatti, josta tehdään Papanicolaoun-värjäys. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

ma - pe

Tulkinta

Patologian erikoislääkäri tai vastuuhenkilön valtuuttama sairaalalääkäri antaa lausunnon esitarkastetusta näytteestä, johon sisältyy lausunto-osa, jossa otetaan kantaa mm. solumäärään, solutyypeihin ja niiden jakaumaan, mahdollisiin viitteellisiin solureaktioihin sekä kasvainsuspekteihin soluihin. Lausunnossa on SNOMED-koodiston mukainen sytologinen diagnoosi ja soveltuvin osin Papanicolaoun luokka.

Tutkimus Li-Syto päivitetty 01.03.2018 / TM

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 23.04.2018 klo 01:17.