HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Fibriinin D-dimeerit, plasmasta

4113 P -FiDD

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja erikoislääkäri Timea Szanto: timea.szantoathus.fi / 050 4287356

Indikaatiot

Laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulku. Tukoksen uusiutumisriskin arviointi. DIK (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio).

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraatiplasma. Plasma säilyy noin 8 tuntia huoneenlämpötilassa. Sentrifugoimaton näyte voidaan lähettää huoneenlämpötilassa, mikäli se on perillä saman päivän aikana. Jääkaapissa näyte säilyy 24 h. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte sentrifugoidaan, erotellaan ja pakastetaan. Lähetys tällöin pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

kaikki alle 0.5 mg/l

Tulkinta

D-dimeeri on fibriinin hajoamistuote, jota vapautuu verenkiertoon fibrinolyysin seurauksena. Tutkimustulos ilmoitetaan FEU-yksiköissä (fibrinogen equivalent units).

Fibriinin hajoamistuotteita on osoitettavissa tilanteissa, joissa hyytymisaktivaatio ja fibrinolyysi ovat kiihtyneet, esim. laskimotukosten ja laaja-alaisten valtimotukosten yhteydessä, vaikeassa infektiossa/inflammaatiossa, maligniteettien yhteydessä, eräissä mikroangiopatioissa, kuten yleistyneessä intravaskulaarisessa koagulaatiossa (DIK) ja pre-eklampsiassa sekä traumojen, leikkauksien ja merkittävien verenvuotojen (esim. SAV) yhteydessä. Vaikeassa maksan vajaatoiminnassa D-dimeerin eliminaatio on hidastunut. Raskauden aikana D-dimeeripitoisuus usein nousee.

D-dimeerimääritys on varsin herkkä laskimotukoksen ja keuhkoembolian poissuljennassa potilailla, joilla tukoksen ennakkotodennäköisyys on pieni tai keskisuuri: normaalialueella oleva tulos poissulkee tuoreen tromboosin n. 95% todennäköisyydellä. Toisaalta vain noin puolelta potilaista, joilla on koholla oleva D-dimeeripitoisuus, voidaan kuvantamismenetelmällä osoittaa tukos. Tiloissa, joihin liittyy vaikea-asteinen fibrinolyyttisen järjestelmän vajaus, ei D-dimeeriä välttämättä muodostu tukoksen yhteydessä.

D-dimeerimääritystä voidaan käyttää myös tukospotilaiden hoitovasteen seurannassa ja tukoksen uusiutumisriskin arvioinnissa.

Huomautuksia

Tutkimuksen nimilyhenne on muutetttu 1.10.2010. Vanha lyhenne oli P-D-Dimeer. 25.4.2017 alkaen Meilahden automaatiolaboratoriossa (alueen laboratorioissa jo aikaisemmin) P-FiDD -määritys tehdään uusilla laitteistoilla, minkä seurauksena erityisesti suurilla pitoisuuksilla (yli 4 mg/l) tulostaso voi olla jopa 30 % alhaisempi.Päätösraja 0.5 mg/l säilyy muuttumattomana.

Tutkimus P -FiDD päivitetty 14.11.2017 / MS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.04.2018 klo 01:19.