HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kaptopriilikoe

4121 Pt-Kapto-R

Osatutkimukset

fP-Renin-P ja S -Aldos-P

Tiedustelut

Naistenklinikan laboratorio, puh. (09) 471 72942

Yhteyshenkilöt

kemisti Ursula Turpeinen: ursula.turpeinenathus.fi / (09) 471 72845 / 050 427 1459 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Koetta käytetään renovaskulaarisen hypertension diagnostiikassa. Koetta voidaan käyttää lisäksi primaarisen hyperaldosteronismin diagnostiikassa erityisesti, mikäli verenpainelääkitystä ei voida keskeyttää ennen laboratoriotutkimuksia. Koe ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi spironolaktonihoidon aikana.

Esivalmistelu

Potilas paastoaa kuuden tunnin ajan ennen koetta. Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ennen tutkimusta. Potilaan on hyvä välttää lääkkeiden käyttöä viikon ajan ennen tutkimusta. Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee aina keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa.

Suoritus

Potilas istuu kokeen ajan (yhteensä 90 minuuttia). Osasto mittaa verenpaineen 15 minuutin välein. Ensimmäinen fP-Renin-P näyte (0-näyte) otetaan 30 minuutin kuluttua kokeen alkamisesta, minkä jälkeen potilas ottaa 50 mg kaptopriilia suun kautta. Toinen reniininäyte (I-näyte) otetaan 60 minuutin kuluttua kaptopriilin annosta. Pyydettäessä otetaan myös S-Aldos-P näytteet.

Näyte

Ks. fP -Renin-P (KL 3628)

Ks. S -Aldos-P (KL 1037)

Menetelmä

Ks. fP -Renin-P (KL 3628)

Ks. S -Aldos-P (KL 1037)

Tulokset valmiina

Tehdään 2 kertaa viikossa

Tulkinta

Terveillä henkilöillä plasman reniiniaktiivisuus suurenee ja aldosteronipitoisuus pienenee kaptopriilin annon jälkeen. Sen lisäksi, että renovaskulaarisessa hypertensiossa plasman reniiniaktiivisuuden perustaso on usein kohonnut, myös sen vaste kaptopriilille on voimistunut.

Lisämunuaisperäisessä (primaarisessa) hyperaldosteronismissa aldosteronieritys on suureksi osaksi riippumaton reniiniangiotensiinijärjestelmästä. Siten primaarisessa hyperaldosteronismissa plasman reniiniaktiivisuus ja aldosteronipitoisuus eivät muutu tai muuttuvat vain vähän kaptopriilin annon jälkeen.

Huomautuksia

Ks osastoilla ohje: Verenpainetutkimus (Kaptopril)

Tutkimus Pt-Kapto-R päivitetty 28.02.2018 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.03.2018 klo 01:22.