HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Zuklopentiksoli, seerumista

4472 S -Zuklop

Tiedustelut

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, asiakaspalvelu, puh. (09) 525 61

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Esivalmistelu

Suositeltava näytteenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Lisätietoihin kirjataan potilaan käyttämä muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 2 x 10 ml

Näyte

5 ml seerumia. Ei suositella geeliputkea. Näyte säilyy 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus.

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa.

Viitearvot

kaikki 7 - 30 nmol/l

Tulkinta

Klopentiksoli on tioksanteeniryhmään kuuluva neurolepti. Sitä esiintyy kahtena isomeerina, cis(Z)- ja trans(E)- klopentiksolina. Näistä cis(Z)-klopentiksoli eli tsuklopentiksoli on farmakologisesti aktiivinen.

Suun kautta annetun zuklopentiksolin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 4 tunnissa (vaihteluväli 2-12 tuntia). Hyötyosuus on noin 44 %. Lihakseen annetulla tsuklopentiksoliasetaatilla huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 24-36 tunnissa. Lihakseen injisoitu zuklopentiksolidekanoaatti hydrolysoituu hitaasti zuklopentiksoliksi. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 36 tunnin (24-48 tunnin) kuluttua injektion antamisesta. Näin ollen annostelumuodolla on merkittävä vaikutusfarmakokinetiikkaan. Zuklopentiksolin jakautumistilavuus on noin 20 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin 98 %:sti. Zuklopentiksolin puoliintumisaika seerumissa on noin 20 tuntia. Keskimääräinen systeemipuhdistuma on 0.86 l/min. Erittyminen tapahtuu metaboliitteina pääosin ulosteeseen. Metaboliitit eivät ole neuroleptisesti aktiivisia.

Tutkimus S -Zuklop päivitetty 21.09.2012 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.