HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

C-reaktiivinen proteiini, plasmasta

4594 P -CRP

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304, päivystysaikana 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Bakteeri-infektioiden diagnostiikka, seuranta ja erotus virusinfektioista. Tulehdusprosessien, kudostuhon, maligniteettien ja postoperatiivisten komplikaatioiden seuranta.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

100 µl plasmaa

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

päivittäin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

kaikki alle 3 mg/l

Tulkinta

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on akuutin faasin proteiini, joka sitoutumalla mikrobeihin ja vaurioituneista soluista vapautuneisiin yhdisteisiin osallistuu komplementtijärjestelmän aktivaatioon. CRP:n plasmapitoisuuden määritys on tärkein käytetty parametri akuutin faasin reaktioiden (infektio, inflammaatio, kudostuho esim. infarktissa tai aseptisessä nekroosissa) toteamisessa ja seurannassa. CRP-määrityksen tärkeys johtuu siitä, että sen plasmapitoisuus nousee muita yleisesti käytössä olevia akuutin faasin proteiineja nopeammin ja selvästi voimakkaammin. CRP:n nousu tapahtuu 6 - 12 tunnissa ja voi olla jopa 1000 -kertainen. CRP:n puoliintumisaika plasmassa on lyhyt (muutamia tunteja), joten myös pitoisuuden lasku tapahtuu nopeasti tervehtymisvaiheessa. CRP-pitoisuuden pitkä kohollaolo viittaa siten taudin pitkittymiseen ja uusi nousu taudin aktivoitumiseen tai komplikaatioon.

CRP-määrityksen tärkeimpiä käyttöalueita ovat bakteeri- ja virusperäisen infektion erottaminen (CRP nousee yleensä voimakkaammin bakteeri-infektioissa), bakteeri-infektioiden hoitoseuranta, kudostuhon toteaminen ja sen laajuuden arviointi (esim. akuutti sydäninfarkti, pankreatiitti), tulehdussairauksien aktiivisuuden seuranta ja erotusdiagnostiikka (esim. nivelreumassa CRP nousee, LED:ssä ja dermatomyosiitissa nousee enintään lievästi; pyelonefriitissä CRP nousee, alempien virtsateiden pinnallisissa infektioissa ei nouse), malignien tautien ja postoperatiivisten komplikaatioiden seuranta.

Huomautuksia

Lievä hemolyysi, ikteerisyys tai lipemia eivät häiritse määritystä. Voimakkaasti lipeemiset näytteet voidaan kirkastaa.

Viitearvopäivitys 15.6.2007. Entinen viitearvo alle 10 mg/l.

Tutkimus P -CRP päivitetty 20.01.2017 / TK

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.03.2018 klo 01:20.