HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kalsium, plasmasta

4598 P -Ca

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304, päivystysaikana 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden diagnostiikka ja seuranta mm. lisäkilpirauhasen ja luuston sairauksissa. Kouristustilat.

Esivalmistelu

Paastonäyte on suositeltava.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

Määritys tehdään Li-hepariiniplasmasta. EDTA-, sitraatti- tai oksalaattiplasmaa ei saa käyttää.

Menetelmä

Fotometrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

lapset, alle 6 vko 1.8 - 2.97 mmol/l
6 vko - 18 kk 2.22 - 2.82 mmol/l
19 kk - 5 v 2.15 - 2.7 mmol/l
6 - 10 v 2.05 - 2.7 mmol/l
11 - 16 v 2.15 - 2.7 mmol/l
17 v 2.25 - 2.65 mmol/l
aikuiset, alkaen 18 v 2.15 - 2.51 mmol/l

Tulkinta

Määritystä käytetään kalsiumaineenvaihdunnan seuraamiseen varsinkin lisäkilpirauhasen ja luuston sairauksissa sekä kouristustiloissa. Noin puolet seerumin kokonaiskalsiumista on ionisoitunutta, joka on kalsiumin fysiologisesti toimiva muoto, 40 % on albumiiniin sitoutuneena ja 10 % muissa komplekseissa. Kokonaiskalsiumin määritys on ionisoituneen kalsiumin määritystä helpommin automatisoitavana suositeltava potilailla, joilla edellinenkin kuvastaa oikein fysiologisesti vaikuttavan ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta.

Hyperkalsemiaa esiintyy primaarisessa ja tertiaarisessa hyperparatyreoosissa, A- ja D-vitamiinien yliannostuksessa, Pagetin taudissa, monien malignien kasvaimien yhteydessä etenkin, jos niihin liittyy luustometastaaseja, myeloomassa ja lievempänä hypertyreoosissa, sarkoidoosissa, Addisonin taudissa, immobilisaation seurauksena ja tiatsidilääkkeiden vaikutuksesta. Harvinaisuutena tunnetaan familiaalinen hypokalsiurinen hyperkalsemia.

Hypokalsemiaa esiintyy mm. hypoparatyreoosissa, D-vitamiinin puutostilassa, uremiassa ja lievempänä malabsorptioossa, akuutissa pankreatiitissa, hypomagnesemiassa, hyperfosfatemiassa ja rabdomyolyysissä. Yleisin hypokalsemian syy on kuitenkin hypoalbuminemia. Tällöin hypokalsemia on usein näennäistä; kokonaiskalsiumin pitoisuuden aleneminen johtuu proteiiniin sitoutuneen kalsiumfraktion alenemisesta ja ionisoituneen kalsiumin pitoisuus on viitealueella. Näissä tapauksissa albumiinipitoisuuden suhteen laskennallisesti korjattu kalsiumpitoisuus korreloi hyvin ionisoituneen kalsiumin pitoisuuteen, joten tämän tutkimuksen sijasta tulee pyytää plasman albumiinikorjatun kalsiumin määritys (8293 P -Ca-albk). Eräissä muissa tiloissa kliinisesti varmin informaatio saadaan pyytämällä seerumin ionisoituneen kalsiumin määritys (9010 S -Ca-Ion).

Päätösraja aikuisten kohonneelle arvolle voi olla viiteylärajaa korkeampi (2.65 mmol/l). Uudet pohjoismaisen NORIP-projektin (Nordic Reference Interval Project) tulosten mukaiset aikuisten viitearvot otettu käyttöön 29.4.2004. Menetelmä ja sen tulostaso säilyivät ennallaan.

Tutkimus P -Ca päivitetty 29.01.2015 / LU

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.