HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta (aamuvirtsasta)

4836 nU-Alb

Osatutkimukset

U -Alb

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 72572

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian ja muiden glomerulusvaurioiden varhaistoteaminen ja seuranta.

Esivalmistelu

Suositeltava keräysaika on vähintään 6 tuntia. Keräyksen alkamis- ja päättymisajat merkitään muistiin minuutin tarkkuudella. Tulos on luotettavin, jos potilas on virtsan keräysaikana levossa. Näyteastia säilytetään huoneenlämmössä keräyksen ajan, säilöntäainetta ei saa käyttää.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton 4 ml

Näyte

Virtsan tilavuus mitataan, ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Virtsamäärä, keräyksen alkamis- ja päättymisajat on kirjattava. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

kaikki alle 20 µg/min

Tulkinta

 Normaali löydös             alle 20 µg/min
 Mikroalbuminuria (alkava nefropatia)  20 - 200 µg/min
 Makroalbuminuria (kliininen nefropatia) yli 200 µg/min

Tutkimusta käytetään ensisijaisesti diabeettisen nefropatian varhaisdiagnostiikkaan, mutta virtsan albumiinieritys voi lisääntyä muustakin perussyystä johtuvasta glomerulusvauriosta. Lisäksi albuminurian muita syitä voivat olla mm. verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, virtsatieinfektio (plasmavuoto rakon limakalvon läpi) ja kuumeiset tulehdussairaudet.

Glomerulaarisessa munuaisvauriossa albumiinin eritys virtsaan lisääntyy. Lisääntymisen ollessa lieväasteista munuaismuutokset ovat vielä palautuvia, joten varhaisdiagnoosi ja ajoissa aloitettu tehostettu sokeritasapainon ylläpito tai muu hoito ovat oleellisen tärkeitä. Liuskakokeet antavat positiivisen tuloksen vasta albumiinipitoisuudella 200 - 300 mg/l, jolloin munuaisvaurio ei enää ole palautuva.

Tutkimus suoritetaan luotettavimmin yövirtsasta (nU-Alb), koska fyysiseen rasitukseen tai ortostaattiseen proteinuriaan liittyvät mahdolliset virheet jäävät tällöin pois.

Tutkimus nU-Alb päivitetty 08.01.2016 / TK

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 24.01.2018 klo 00:20.