HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Elektroenkefalografia, erikoisanalyysi (QEEG)

4911 Pt-EEG-Q

Tiedustelut

KNF-osasto: Meilahden sairaala (09) 471 72492

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tapani Salmi: tapani.salmiathus.fi / (09) 471 72493 / 050 427 1387

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään esim. muistihäiriöiden sekä kognitiivisten häiriöiden selvittelyyn.

Esivalmistelu

Tutkimukseen tultaessa hiusten on oltava puhtaat ja kuivat. Hiustenmuotoilutuotteita ei saa käyttää. Syödä ja juoda saa tavalliseen tapaan. Lääkärin määräämät lääkkeet otetaan ohjeiden mukaan.

Suoritus

Päähän asetetaan verkkomyssyn avulla EEG-pintaelektrodit. Tutkimuksessa rekisteröidään valveenaikaista aivosähkötoimintaa, joten tutkimuksen aikana ei saa nukkua. Tutkimuksen kesto on n. 1 tunti.

Menetelmä

EEG signaalista valitaan edustavia otoksia hyvän vireyden aikana. Signaalia analysoidaan monipuolisesti eri menetelmin (taajuus, korrelaatio, koherenssi jne) ja tuloksia käsitellään tilastollisesti.

Tulkinta

EEG:n tilastoanalyysi antaa visuaalista EEG analyysia täydentävää tietoa taustatoiminnan laadusta. Sitä ei käytetä yleensä paikallisen tai purkauksellisen häiriön analyysiin. Tilastollinen analyysi ilmoittaa löydöksen merkitsevyyden ao. ikäryhmässä. Tulokset ovat herkkiä mm. vireyden laskun aiheuttamille muutoksille mikä aiheuttaa korkeat vaatimukset rekisteröinti ja analyysitekniikalle.

Löydöksistä annetaan kirjallinen lausunto, jossa kuvataan ja luetellaan merkitsevät löydökset ja otetaan kantaa niiden merkitsevyyteen kysymyksenasettelussa.

Viitearvot: Laitevalmistajan toimittamat viietarvot eri ikäisten normaalien ja degeneratiivista dementiaa sairastavien EEG löydöksistä.

Huomautuksia

QEEG on EEG tutkimuksen erikoistekniikka, joka soveltuu vain osaan kysymyksenasetteluista.

Tutkimus Pt-EEG-Q päivitetty 07.11.2014 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.03.2018 klo 01:22.