HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, seerumista

4949 S -IgLc-V

Osatutkimukset

S -IgLcK-V, S -IgLcL-V ja S -K/L-s-V

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 72572

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Päivi Lakkisto: paivi.lakkistoathus.fi / 050 4271458 ja kemisti Leena Riittinen: leena.riittinenathus.fi / 050 427 1307

Indikaatiot

M-Komponentteja tuottavien sairauksien, erityisesti kevytketjumyelooman, nonsekretorisen myelooman, plasmasytooman, primaarisen amyloidoosin ja kevytketjukertymätautien diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

Näyte voidaan lähettää sentrifugoimatta, jos se on perillä työpäivän aikana. 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Kahden päivän kuluessa

Tulkinta

Tutkimuksen viitealueet ovat 16 ikävuodesta alkaen:

 Vapaa kappaketju:   S -IgLcK-V 6.9 - 25.6 mg/l
 Vapaa lambdaketju:  S -IgLcL-V 8.6 - 26.5 mg/l
 Kappa-lambda-suhde: S -K/L-s-V 0.52 - 1.40

Seerumin kappa- ja lambdaketjujen selvä valtaosa (yli 99 %) esiintyy sidotussa muodossa kokonaisten immunoglobuliinimolekyylien osana, joten vapaiden kevytketjujen osuus on vähäinen. Tämä määritys on hyvin spesifinen ja soveltuu hyvin seerumimääritykseen, sillä sidottujen kevytketjujen ristireaktio on vain luokkaa 0,03 - 0,4 %. Menetelmä soveltuu hyvin diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan plasmasolutaudeissa, joissa muodostuu vapaata monoklonaalista kevytketjua sisältävää M-komponenttia: kevytketjumyelooma (n. 15 % myeloomista), nonsekretorinen myelooma (NSM), vain vapaata kevytketjua tuottavat plasmasytoomat, primaarinen (AL)-amyloidoosi ja kevytketjukertymätaudit (light-chain deposition disease). Näissä tiloissa kevytketjun pitoisuus voi olla niin pieni, että taudin seuranta on vaikeata elektroforeettisilla menetelmillä. NSM:ssä ei taudin määritelmän mukaan perinteisillä tekniikoilla todeta M-komponenttia, joskin pienellä osalla on todettu M-komponettia herkällä immunofiksaatiolla. Tällä määrityksellä seerumista todetaan kirjallisuuden mukaan vapaata monoklonaalista kevytketjua lähes 70 %:lla NSM-potilaista.

Kokonaista immunoglobuliinia tuottavissa myeloomissa esiintyy pääasiallisen M-komponentin ohella usein pieniä määriä vapaata monoklonaalista kevytketjuakin, joten tämä määritys voi antaa lisäinformaatiota, mutta elektroforeesi ja immunofiksaatio ovat kuitenkin edelleen niissä suositeltavin diagnostinen ja seurantamenetelmä. Kokonaisen M-komponentin sidottu kevytketju voi suuren ylimäärän esiintyessä virheellisesti nostaa saatua vapaan kevytketjun määritystulosta, vaikka ristireaktio onkin pieni. Käytettävät vasta-aineet eivät erota toisistaan monoklonaalisia ja polyklonaalisia vapaita kevytketjuja. Monoklonaalisuuden puolesta puhuu viitealueesta selvästi poikkeava kappa/lambda-suhde. Osalla potilaista se kevytketju, jota maligni solukko ei tuota, on diagnoosivaiheessa suppressoitu ja pitoisuus voi hoidon vaikutuksesta nousta viitealueelle, joten kummankin kevytketjun pitoisuuden seurannasta on kliinistä hyötyä.

Seerumin vapaiden kevytketjujen pitoisuus voi olla polyklonaalisesti lisääntynyt mm. seuraavissa tiloissa: Polyklonaalinen hypergammaglobulinemia, munuaisten vajaatoiminta (vähentynyt kevytketjueritys), autoimmuunitaudit (selvimmin SLE), tyypin 1 diabetes ja krooniset infektiot (esim. tuberkuloosi, sarkoidoosi). Tällöin sekä kappa- että lambdaketjun pitoisuus on koholla, mutta niiden suhde on viitealueella.

Huomautuksia

Tutkimus on suositeltavaa pyytää päätutkimusnimikkeellä KL 4949 S -IgLc-V, jolloin tehdään sekä kappa- että lambdakevytketjujen määritys ja ilmoitetaan niiden suhde (S -K/L-s-V. Vapaan kappa-kevytketjun (KL 4966 S -IgLcK-V) tai vapaan lambda-kevytketjun (KL 4950 S -IgLcL-V) määritys voidaan pyytää myös erillisenä.

Tutkimus S -IgLc-V päivitetty 14.11.2017 / MS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.03.2018 klo 01:22.