HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä

6173 B -TbIFNg

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Neurovirologia ja Elisa -työpiste, puh. 050 427 2126

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathelsinki.fi / 050 427 9816 ja sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen: annemarjut.jaaskelainenathus.fi / 0504288017

Lähete

Immunologiset tutkimukset

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis (Mtb)- aiheuttamat kliiniset ja subkliiniset infektiot eli aktiivit (TBI) tai latentit infektiot (LTBI). Testi voi olla hyödyllinen infektion ekstrapulmonaarisissa muodoissa.

HUOM! Haponkestävän sauvan värjäys ja viljely ovat edelleen ensisijaisia menetelmiä kliinisissä TB infektioissa.

Näyte

VÄLINEET: Neljä erikoisputkea, QuantiFERON-TB Gold Plus: Nil=harmaa, TB1 Antigen=vihreä, TB2 Antigen=keltainen ja Mitogen=violetti. Putkitilaukset osoitteesta: huslabnvo(at)hus.fi.

NÄYTTEENOTTO: Näytteen saa ottaa maanantai - torstai, ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä. Näytteenottojärjestys: Nil-, TB1-,TB2- Mito-putki. HUOM! Ota näytettä mustaan merkkiviivaan asti (validoitu näytetilavuus 0,8 - 1,2ml). Huomioi tämä avo-/ siipineulalla otettaessa. Käännä kaikkia putkia 8-10 kertaa ylösalaisin niin että koko sisäpinta kastuu verellä, koska antigeenit ovat kuivattuina putkien sisäpinnoille.

SÄILYTYS, KÄSITTELY JA LÄHETYS: Otetut näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä n. 17-27 oC (ei saa laittaa jääkaappiin, ei pakastaa, eikä fuugata). Toimita otetut näytteet näytteenottopäivänä immunologian laboratorioon klo 15:30 mennessä.

Jos lähettäminen ei onnistu yllä mainitussa ajassa, näyteputket on esikäsiteltävä: Sekoita putkia uudelleen kuten edellä. Siirrä ne sitten +37 oC:een (+/- 0,5) ja inkuboi 16-24 tuntia. Tästä merkintä putkiin! Merkintä on tärkeä. Jos putkeen ei ole merkitty inkubaatiota, laboratorio olettaa, että sitä ei ole tehty. Sentrifugoi 2500xg, 15 min huoneenlämmössä. Sentrifugoinnin jälkeen älä erottele plasmaa putkista vaan lähetä putket sellaisenaan. Inkuboitujen näytteiden säilytys ja lähetys +2...+27 oC:ssa. Toimita näytteet viimeistään 3 vrk:n kuluessa immunologian laboratorioon.

Menetelmä

Gammainterferoni, eritys. Entsyymi-immunomenetelmä (EIA). Akkreditoitu menetelmä.

B-TbIFNg on immunologinen tutkimusmenetelmä, jolla osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyttejä, mittaamalla testissä stimuloituneiden solujen tuottamaa IFN-gammaa EIA- menetelmällä, kuitenkaan näitä soluja erikseen eristämättä (vrt. B -LyTbIFN, nro 6174, testi eristetyillä T- lymfosyyteillä).

Testin erityisnäyteputkissa (TB1- ja TB2-putket) on M. tuberculosis - bakteerille ominaisia proteiinipeptidejä, joita ei ole rokotteena käytetyssä BCG- bakteerissa. Peptidit stimuloivat bakteerin aktivoimia efektori-T- lymfosyyttejä tuottamaan interferoni gammaa (IFNg). IFN- gamman pitoisuus plasmafraktiosta mitataan EIA- menetelmällä. Tuotettu IFN-gamman määrä on verrannollinen herkistyneiden lymfosyyttien määrään. Verinäytteen lymfosyyttien toimintakelpoisuuden osoituksena käytetään potilaan PHA- mitogeenilla stimuloituja soluja (mitogeeni-putki) ja negatiivisena kontrollina toimivat potilaan simuloimattomat solut (nil-putki).

Tekotiheys

3-4 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Kvantitatiivinen tulos on valmiina 4 työpäivän kuluessa. Kiireellisistä näytteistä voidaan sopia erikseen.

Viitearvot

kaikki alle 0.35 IU/ml

Tulkinta

Viitealue:

 Positiivinen (reaktiivinen)    0.50   IU/ml
 Raja-arvoinen           0.35-0.50 IU/ml
 Negatiivinen (non-reaktiivinen)  < 0. 35  IU/ml

Positiivisen tuloksen katsotaan merkitsevän joko aktiivia tai latenttia TB-infektiota.

Tulokseen liittyy lausunto. M. tuberculosis-infektion lisäksi harvinaiset M. marinum, M. kansasii ja M. szulgai - infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen. Yleisesti ottaen reaktion peptideille voidaan katsoa olevan spesifi eikä BCG-rokotus aiheuta positiivista tulosta.

Negatiivinen tulos ei sulje pois aktiivin tuberkuloosin mahdollisuutta. Erittäin vaikeassa TB- infektiossa ja vahvasti immunosuppressoiduilla potilailla negatiivinen tulos on mahdollinen mutta harvinainen.

Lymfopenian yhteydessä tulosten tulkinta on epävarmaa. B - TbIFNg -tutkimusta suunniteltaessa on suositeltavaa mitata lymfosyyttien taso puutteelle altistavissa kliinisissä tilanteissa. Lymfopeniapotilailla B -LyTbIFN (6174) on suositeltavampi testi herkistymisen osoittamiseksi.

Kun esiintyy voimakkaampaa spontaania IFN-gammaeritystä (nollaputki=Nil >1 IU/ml), laboratorio toistaa tuloksen harkinnan perusteella, ja ottaa huomioon sen tuloksessa ja lausunnossa. Taustastimulaatio voi johtua potilaan muusta samanaikaisesta infektiosta tai näytteen ottamiseen/ käsittelyyn liittyvästä teknisestä ongelmasta.

Jos kontrollimitogeeniputki ei anna > 0.50 IU/ml- ylittävää tulosta, jää potilaan lymfosyyttien toimintakyky epäselväksi eikä reaktiotulosta M. tuberculosis-antigeeneille voi antaa.

Huomautuksia

Laboratorion tutkimuksesta antamaa lausuntoa varten lähetteessä on hyvä olla mainittuna tutkimusindikaatio (oirekuvaus, bakteerikontaktin osoittaminen, immunosupressiivinen tai biologinen lääkehoito tai sen aloittaminen, aktiivin tai latentin tubin epäily).

Testituloksen tulkinta vaatii hoitavalta lääkäriltä kokemusta. Tarvittaessa on syytä konsultoida tuberkuloosiasiantuntijaa.

Näytettä ei saa ottaa arkipyhää edeltävänä päivänä.

Tutkimus B -TbIFNg päivitetty 12.03.2018 / AJ

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.03.2018 klo 01:22.