HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Fragmentaatioaste, punasoluista

8368 E -Fragm

Tiedustelut

HUSLAB-talo, erikoishematologian laboratorio(09) 471 72575

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Helminen-Pacius: paivi.helminenathus.fi / (09) 471 71370 / 050 427 0475 ja osastonylilääkäri Irma Matinlauri: irma.matinlauriathus.fi / 050 4272380

Indikaatiot

Punasolujen fragmentaatioasteen arviointi fragmentaatiohemolyysissä tai sen epäilyssä.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Arkipäivisin: Näyte on pyrittävä toimittamaan HUSLAB-taloon eikoishematologian laboratorioon (4. krs) kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Yli kuuden tunnin ikäistä näytettä ei tutkita, sillä punasolumorfologia muuttuu EDTA-näytteessä nopeasti. Tulos on valmiina samana päivänä, jos näyte on toimitettu erikoishematologian laboratorioon klo 12 mennessä.

Päivystysaikana: Näyteputki lähetetään HUSLAB-taloon erillissaarekkeeseen (K1 krs), jossa sivelyvalmisteet vedetään ja värjätään. Näytteen tulee olla erillissaarekkeessa kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Värjätyt sivelyvalmisteet toimitetaan heman päivystäjälle mikroskopoitavaksi.

Meilahden sairaala-alueen ulkopuolelta tulevat näytteet: sekä arkipäivisin että päivystysaikana näytteenotosta vastaava laboratorio tekee 4 sivelyvalmistetta kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Sivelyvalmisteet (värjäämättömät) lähetetään näyteputken mukana HUSLAB-taloon (arkipäivisin erikoishematologian laboratorio, päivystysaikana erillissaareke, ks yllä).

Menetelmä

MGG-värjätyn veren sivelyvalmisteen punasolufragmenttien suhteellisen osuuden semikvantitatiivinen, mikroskooppinen määrittäminen.

Tekotiheys

Joka päivä.

Tulokset valmiina

Samana päivänä tai seuraavana arkipäivänä.

Tulkinta

Fragmentaatiohemolyysi johtuu yleensä vaurioituneessa mikroverenkierrossa tapahtuvasta punasolujen mekaanisesta rikkoutumisesta, jota tavataan mm. DIC:ssa, TTP:ssa, HUS:ssa, raskausmyrkytyksessä, karsinooman metastasoinnissa, vaskuliiteissä, munuaisen verenkiertoa tuhoavissa sairauksissa, sydämen läppävioissa, kokokehosädetyksen ja joidenkin lääkkeiden jälkeen.

Fragmentaatioastetta voidaan arvioida mikroskooppisesti laskemalla fragmenttien osuus kaikista punasoluista MGG-värjätystä veren sivelyvalmisteesta. Normaalisti punasolufragmentteja tavataan hyvin vähän tai ei ollenkaan (58 terveen henkilön otoksessa kaikilla fragmenttien osuus oli <0.3%). Löydös on jossain määrin viitteellinen fragmentaatiohemolyysiin, mikäli punasolufragmettien osuus punasoluista on 1-2%. Tulokset yli 2% viittaavat vahvasti fragmentaatiohemolyysiin.

Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että punasolujen lieväasteista fragmentaatiota esiintyy monessa hematologisessa sairaudessa kuten talassemiassa, synnynnäisessä elliptosytoosissa, megaloblastisessa anemiassa ja kroonisessa raudanpuuteanemiassa. Fragmentaatio ei näissä tapauksissa johdu vaurioituneesta mikroverenkierrosta eikä tutkimus ole tarkoitettu näiden tilojen seurantaan.

Tutkimus E -Fragm päivitetty 28.08.2017 / PHP

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.03.2018 klo 01:21.