HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Perusverenkuva, trombosyytit ja neutrofiilit, verestä

8370 B -PVK+Ne

Osatutkimukset

B -Eryt, B -Hb, B -HKR, B -Leuk, B -Neut, B -Trom, E -MCH, E -MCHC, E -MCV ja E -RDW

Tiedustelut

HUSLAB-talo, K1 verenkuvat (09) 471 72584, päivystysaikana erillissaareke 050 305 1424.

Yhteyshenkilöt

kemisti Katariina Alagrund: katariina.alagrundathus.fi / 0504272475 ja lääkäri Päivi Helminen-Pacius: paivi.helminenathus.fi / (09) 471 71370 / 050 427 0475

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

3 - 4 ml EDTA-verta tai lapsilla 500 µl EDTA-verta (ehdoton minimimäärä 250 µl). Näyte säilyy jääkaapissa seuraavaan päivään.

Menetelmä

Impedanssimittaus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta (solut). Fotometrinen mittaus (Hb). Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana tai seuraavana päivänä.

Tulkinta

Viitearvot: Ks. tutkimus 2475 B-PVK+TKD.

Huomautuksia

HUSLABin laitekanta on yhdenmukaistettu, siten että vuoden 2005 alusta lähtien kaikissa laboratorioissa on käytössä samanlaiset verenkuva-analysaattorit. Ns. diffilaitteilla tehdään kaikkia verenkuvatutkimuksia ja ns. minidiffilaitteilla tutkimuksia 2474 B-PVKT ja 8370 B-PVK+Ne. Diffilaitteella B-Neut voidaan matalimmillaan vastata tasolle 0.05 E9/l. Minidiffilaitteella B-Leuk voidaan matalimmillaan vastata tasolle 0.3 E9/l ja B-Trom tasolle 10 E9/l. Minidiffilaitteella mitattu B-Neut-tulos voi sisältää jonkin verran myös myelosyyttejä ja metamyelosyyttejä.

Neutrofiililaskentaa ei koneellisesti voi aina suorittaa. Syynä voi olla esim. neutropenia tai se, että näytteessä on runsaasti granulopoieesin varhaismuotoja (joista neutrofiilit eivät ole aina koneellisesti erotettavissa). Mikäli pyyntönä on 2475 B-PVK+TKD, tehdään tällöin mikroskooppinen leukosyyttien erittelylaskenta (2225 B-Diffi). Sitä ei pääsääntöisesti tehdä, jos pyyntönä on 8370 B-PVK+Ne tai 8694 B-PVKTNeE.

Joillakin potilailla trombosyytit voivat muodostaa kasoja in vitro. Verenkuva-analysaattorit eivät aina tunnista kasoja trombosyyteiksi (kasojen suuren koon vuoksi), jolloin analysaattorin antama lukema voi olla virheellisen matala. Trombosyyttien kasautumistaipumuksesta johtuvaa virheellistä trombosytopeniaa kutsutaan pseudotrombosytopeniaksi. Kun B-Trom on alle 70 E9/l (riippuen myös analysaattorin antamista varoituksista ja potilaan aiemmista tuloksista), tarkistetaan laboratoriossa mikroskooppisesti ilman eri pyyntöä, onko näytteessä trombosyyttikasoja. Tuloksesta annetaan lausunto. Pseudotrombosytopeniassa voi olla hyötyä, jos näyte otetaan sitraattiputkeen tai siten, että potilas on analysaattorin vieressä ja näyte analysoidaan välittömästi. Laboratorio voi antaa tästä suosituksen B-Trom-tuloksen yhteydessä. Hoitoyksikön tulee puolestaan seuraavaa tutkimusta tilatessaan varmistaa, että tieto välittyy näytteenottajalle.

Perusverenkuvaan on 1.4.2009 alkaen lisätty uusi osatutkimus, 20408 E-RDW (E -Punasolujen kokojakauma). Ks. lisätietoja ohjekirjasta ko. tutkimuksen kohdalta.

Tutkimus B -PVK+Ne päivitetty 18.01.2018 / KA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.03.2018 klo 01:20.