HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

D-vitamiini-25-OH, D3- ja D2-muodot, seerumista

9746 S -D-25-32

Osatutkimukset

S -D2-25 ja S -D3-25

Tiedustelut

Erikoiskemian laboratorio puh. (09) 471 72932

Yhteyshenkilöt

kemisti Ursula Turpeinen: ursula.turpeinenathus.fi / (09) 471 72845 / 050 427 1459 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

S-D-25:n indikaatio on D-vitamiinin puutteen tai yliannostuksen epäily tai kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely.

Näyteastia

Seerumi-lasiputki 5 ml

Näyte

Näyte suojataan suoralta auringonvalolta kaikissa näytteen käsittelyvaiheissa. Verinäyte otetaan lasiputkeen, joka ei sisällä hyytymisaktivaattoria eikä geeliä (BD, tuotenro Z367624). Geeli ja lisäaineet häiritsevät HPLC-menetelmää aiheuttaen virheellisen korkeita pitoisuuksia. Seerumi erotellaan Greinerin putkeen (Vacuette, tuotenro 459001). Omissa putkivertailuissamme on ilmennyt, että Mekalasin punaisen muoviputken (tuotenro 12513) v. 2010-2011 käyttöön otettu uusi materiaali häiritsee HPLC-menetelmää aiheuttaen virheellisen korkeita pitoisuuksia. Hemolyysiä on vältettävä . Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC). Menetelmä on antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25- OH-D- vitamiinimuodoista (D3 ja D2). Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa.

Viitearvot

tavoitearvo kaikilla yli 50 nmol/l

Tulkinta

Elimistön D-vitamiini muodostuu ihossa UV-valon vaikutuksesta 7-dehydrokolesterolista (D3-muoto) ja osa saadaan ravinnon mukana tulleesta D- vitamiinista (D3- ja D2 -muodot). Maksassa niistä muodostetaan hydroksylaation kautta 25-OH-D-vitamiinia (S -D-25), joka on verenkierrossa esiintyvä pääasiallinen D- vitamiinimetaboliitti. S -D-25: llä on auringon valoa seuraava vuodenaikavaihtelu. Pitoisuus on korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella. S -D-25 metaboloituu 1,25(OH)2-D-vitamiiniksi (S -D-1,25) pääosin munuaisissa sijaitsevan 1- hydroksylaasientsyymin vaikutuksesta. 1,25(OH)2-D-vitamiinia esiintyy verenkierrossa pieninä pitoisuuksina ja se kuvastaa biologisesti aktiivin D-vitamiinin määrää.

S-D25:n määritys riittää D-vitamiinin puutos- ja yliannostustilojen selvittämiseen. S-D-25:n pitoisuus korreloi paremmin D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa paremmin myös elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia kuin 1,25(OH)2-D- vitamiini (S -D-1,25). S -D-1,25:n määritys tulisi varata vain erityistapauksiin, joissa selvitetään 1- hydroksylaatioon vaikuttavia sairauksia tai perinnöllisiä D- vitamiiniaineenvaihdunnan tauteja.

D-vitamiinin puutteen voivat aiheuttaa vähäinen auringonvalo (UV) tai puutteellinen ravinto (vanhuksilla ja laitospotilailla), G -I-kanavan, maksan tai munuaisten sairaudet tai pitkäaikainen epilepsialääkitys. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Vaikean puutteen rajana on pidetty tasoa 25 nmol/l. Lievä D- vitamiinin puute voi aiheuttaa sekundaarisen hyperparatyreoosin ja osteoporoosin. S -D-25- pitoisuus nousee D- vitamiini-hoidon aikana.

D-vitamiinin viitearvot- ja tavoitetasot vaihtelevat riippuen lähteestä ja määritysmenetelmästä.Osteoporoosin Käypä hoito-suosituksen mukainen 25-OH-D-vitamiinin pitoisuuden tulkinta on seuraava:

Alle 25 nmol/l: vakava puutos

Alle 50 nmol/l: puutos

50-75 nmol/l: yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus

75-120 nmol/l: tavoitepitoisuus osteporoosipotilaalla

Toksinen pitoisuus yli 375 nmol/l.

Huomautuksia

Immunologiset menetelmät mittaavat vaihtelevasti 25OH- D-vitamiinin D3- ja D2-muotoja, mikä selittää osittain erot tuloksissa eri menetelmien välillä. HUSLAB:ssa käytössä oleva nestekromatografinen menetelmä on spesifinen ja antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25OH-D-vitamiinin muodoista (D3- ja D2). Tuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi käytössämme on myös referenssimenetelmätasoinen nestekromatografia-tandem massaspektrometrinen S -D-25- menetelmä.

Tutkimus S -D-25-32 päivitetty 18.04.2018 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 23.04.2018 klo 01:17.