HUSLAB - tutkimusohjekirja

SuomeksiLaboratoriotutkimuslähetteet

Aineenvaihduntasairauksien tutkiminen

Allergeenikomponentti-IgE -tutkimukset

Allergiatutkimukset, IgE

Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet

Asyylikarnitiini

Bakteriologian tutkimukset

Cambridge Cytokine Laboratory LO 20180221

Fimlab, Neuronaaliset autovasta-aineet

GastroPanel, Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy

Geneettinen tutkimus, maligniteetit

Geneettiset tutkimukset

Gynekologinen irtosolututkimus

Hematologinen tutkimus

Hemoglobiini, fraktiot

HIV-tutkimus, THL

Hoitavan lääkärin verensiirto-ohje HUSLABiin

HUSLABista tilattavia kliinisen kemian ja hematologian tutkimuksia

Huumaus- ja lääkeainetutkimukset, THL

Huumausainetutkimukset

Huumenäytteenotto, valvottu

Hyytymistutkimukset

Immunohistokemiallinen värjäys-työpyyntö patologian laboratorioon

Immunologiset tutkimukset

Immunologiset yhdistelmätutkimukset

Isotooppitutkimus tai -hoito

Karnitin

Kliinisen fysiologian tutkimukset

Kudosnäytetutkimus

Lastentautien laboratorion tutkimukset, HYKS-instituutti

Li-Proteiinin 14-3-3 osoitus

Lähete potilaan siirtyessä erikoissairaahoidosta perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon

Malariapotilaan taustatiedot

Mitokondrioentsyymit, kudosnäytteestä

Mykobakteriologian tutkimukset

Mykologian tutkimukset

Obduktiotutkimus

Oraalimikrobiologiset tutkimukset

Parasitologian tutkimukset

Porfyriatutkimusten DNA-analyysit

Ruumiinavauslupa

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, Tr1

SPRV-lähete Hematologinen biopankki

SPRV-lähete IgA-puutostutkimus

SPRV-lähete Sikiön veriryhmätutkimus

SPRV-LÄHETE Verensiirron haittavaikutus

SPRV-LÄHETE Veriryhmätutkimukset

SPRV Elinsiirtotutkimukset (HLA)

SPRV NAIT-konsultaatiolomake

SPRV Valkosoluvasta-aineet

Suostumus sikiön ruumiinavaukseen ja ilmoitus hautaamisesta

Sytologinen tutkimus

Tioguaniininukleotidit, 6-TGN

Tromboositaipumus -tutkimus

Urtikaria

Vantaan päihdehuolto - lähete valvottuun virtsanäytteenottoon

Verentilaus

Virtaustilavuusspirometria

Virustutkimus

Vuototaipumus -tutkimus

Yleislähete, ver. 10-2016


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 02.03.2018 15:33.