HUSLAB - tutkimusohjekirja

SvenskaRemisser för laboratorieundersökningar

Cytologiskt prov, updaterad 19.11.2013

FRK Blodtjänst - Blodgruppsundersökningar

FRK Blodtjänst - Leucocytantikroppar

FRK Blodtjänst - Organtransplantation (HLA)

FRK Blodtjänst - Undersökning av IgA-brist

FRK Blodtjänst NAIT - konsultationsblankett

Genetisk undersökning, uppdaterad 1.9.2015

Malariapatientens anamnesuppgifter

Remiss för patientens flyttande från den specialiserade sjukvården till primärhälsovården för eftervård

Samtycke till obduktion av foster och anmälan om begravning, uppdaterad 20.4.2016

Spirometri och bronkodilatation

Virusremiss

Vävnadsprov


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 02.03.2018 15:33.