Aikuisen anemia

Laboratoriotutkimusten interaktiivinen käyttöohje

Anemian määritelmä: veren hemoglobiini (1552 B -Hb) naisilla < 117 g/l ja miehillä < 134 g/l tai lasku vähintään 20 g/l omasta tasosta.

Jos kliinisesti selvä viite raudanpuutteesta, pelkkä verenkuva riittää ensivaiheen labo­ra­to­riotut­ki­muk­seksi. Jos potilaalla on anemian lisäksi muu solu­lin­ja­poik­keavuus (valkosolujen tai trombosyyttieen määrä poikkeava) tai anemian syy on epäselvä, tutkitaan perus­ve­ren­kuva ja leuko­syyttien koneel­linen erit­te­ly­las­kenta (2475 B -PVK+TKD).

Tästä ohjeesta saa lisää ehdotuksia jatkotutkimusten valitsemiseksi. Anemialla voi olla samanaikaisesti myös useampia syitä. Raudan­puu­te­anemia tulee poissulkea, vaikka kyseessä ei olisi mikro­syyt­tinen anemia.

Muita perusselvityksiä harkinnan ja potilaskohtaisten tekijöiden mukaan: tyre­ot­ro­piini (4831 P -TSH), C-reak­tii­vinen protei­ini (4594 P -CRP), krea­ti­niini (4600 P -Krea), jonka lisä­tie­tona on GFRe, ala­nii­ni­a­mi­not­rans­fe­raasi (1024 P -ALAT), alka­linen fosfa­taasi (4587 P -AFOS), lasko (2203 B -La), natrium (3622 P -Na), kalium (1999 P -K), virtsan kemi­al­linen seulonta (1881 U -KemSeul), trombop­las­tii­ni­aika (1731 P -TT) ja albu­mii­ni­kor­jattu kalsium (8293 P -Ca-albk).

Valitse jatkotutkimusehdotukset alla olevista napeista ja sen jälkeen seuraavan rivin napeista. Korostetut värit osoittavat toisiinsa liittyvät vaihtoehdot.

Mikro­syyt­tinen MCV < 82 fl
Normo­syyt­tinen MCV 82 - 98 fl
Makro­syyt­tinen MCV > 98 fl
Talas­se­miaan viit­taavaa?
Raudan­puut­tee­seen viit­taavaa?
Tuleh­dus­anemiaan viit­taavaa?
Reti­ku­lo­syytit ei koholla?
Reti­ku­lo­syytit koholla?

Lähteet


Tähän sivuun liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Paula Savola tai Janne Suvisaari (sähkö­posti­osoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).