HUS Kuvantaminen

HUS Kuvantaminen

Tutkimusohjekirja, potilasohjeet ja yleisohjeet

Haku tutkimusohjekirjasta kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen ja kliinisen neurofysiologian tutkimuksista:


Lähettäjäohjeet, erikoisalakohtaiset tutkimusryhmät

Potilasohjeet

Radiologia

Yleisohjeet