HUS-Kuvantaminen

HUS Kuvantaminen

Yleisohjeet, säteilyn liittyvät

Imetystauon pituutta ja imetyksen lopettamista koskevat suositukset isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa

Isotooppitutkimukset ja -hoidot naispotilailla

Isotooppitutkimuksiin liittyvää yleisinformaatiota

Isotooppitutkimusten sädeannokset

Natriumperkloraatti-profylaksia

Radioisotooppi-injektion saaneen vartijaimusolmukepotilaan aiheuttama saderasitus henkilokunnalle

Säteilyn käyttöä koskevat määräykset ja suositukset

Tutkimusohjekirja isotoopit


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 29.05.2020 10:51.