HUS-Kuvantaminen

HUS Kuvantaminen

Yleisohjeet, säteilyyn liittyvät

Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistutkimuksiin lähettäminen

Imetystauon pituutta ja imetyksen lopettamista koskevat suositukset isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa

Isotooppitutkimuksiin liittyvää yleisinformaatiota

Isotooppitutkimusten sädeannokset

Natriumperkloraatti-profylaksia

Radioisotooppi-injektion saaneen vartijaimusolmukepotilaan aiheuttama saderasitus henkilokunnalle

Säteilyn käyttöä koskevat määräykset ja suositukset

Tulkkaus kuvantamistoiminnoissa

Tutkimusohjekirja isotoopit


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 14.06.2024 13:36.