APRI-laskuri
TutkimusPotilaan tulokset Potilaan P ‑ASAT -viiteyläraja
P ‑ASATU/l
lapset
miehet
naiset
B ‑Trom×109/l
APR-indeksi
TulosalueTulkinta aikuisilla
Merkittävä fibroosi epätodennäköinen
"Harmaa alue"
Merkittävä fibroosi todennäköinen

Kirjoita laskuriin potilaan P ‑ASAT ja B ‑Trom -tulokset ja valitse käytettävä P ‑ASAT -viiteyläraja. Anna tulokset pelkkinä kokonaislukuina, ei desimaaleja, ei yksiköitä. Laskenta tapahtuu automaattisesti, kun kaikki tiedot on annettu tai jotain on muutettu.

APR-indeksi

Käyttöaihe

APR-indeksiä (= APRI = aspartate aminotransferase to platelet ratio index, HUSLABin tutkimus Pt-APRI 21758) käytetään merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin todennäköisyyden arvioinnissa mm. hepatiitti B ja C -virusinfektioiden yhteydessä.

Tulkinta

APRI-arvon kohotessa maksafibroosin todennäköisyys kasvaa. Vastaavasti mitä pienempi APRI-arvo on, sen epätodennäköisempi merkittävä fibroosi on.

Kun APRI < 0,5, on merkittävä fibroosi epätodennäköinen ja kun APRI > 1,5, on merkittävä fibroosi todennäköinen. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi vetää diagnostisia johtopäätöksiä. APR-indeksi ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muilla tavoin.

Lisätietoa

Laskukaava:
APRI = [(ASAT / ASATin viiteyläraja) × 100] / Trombosyytit

Aikuisilla HBV-infektion yhteydessä raja-arvon 0,5 herkkyys (sensitiivisyys) ja tarkkuus (spesifisyys) merkittävässä fibroosissa ovat 70 % ja 60 %, etenevässä fibroosissa 73 % ja 55 % sekä kirroosissa 82 % ja 39 %. Raja-arvon 1,5 herkkyys ja tarkkuus ovat merkittävässä fibroosissa 34 % ja 90 %, etenevässä fibroosissa 33 % ja 91 % sekä kirroosissa 37 % ja 93 % (1).

HCV-infektion yhteydessä raja-arvon 0,5 herkkyys ja tarkkuus merkittävässä fibroosissa ovat 74 % ja 49 % ja vaikeassa fibroosissa 60 % ja 43 %. %. Raja-arvon 1,5 herkkyys ja tarkkuus ovat merkittävässä fibroosissa 37 % ja 93 % ja vaikeassa fibroosissa 50 % ja 87 %. Kirroosissa raja-arvon 1,0 herkkyys ja tarkkuus olivat 76 % ja 72 %. Raja-arvon 0,5 negatiivinen ennustearvo on 69 % ja raja-arvon 1,5 positiivinen ennustearvo 82 % (2). Indeksi ei siis yksinään ole riittävän herkkä varmuudella poissulkemaan merkittävää fibroosia.

Myös lapsipotilaiden osalta on alustavaa näyttöä siitä, että HBV- ja HCV-infektioiden yhteydessä APR-indeksi ennustaa merkittävän fibroosin todennäköisyyttä (3, 4). Tutkimustieto on kuitenkin toistaiseksi vähäistä.

Viitteet

1. Xiao, Yang, Yan. Comparison of diagnostic accuracy of aspartate aminotransferase to platelet ratio index and fibrosis-4 index for detecting liver fibrosis in adult patients with chronic hepatitis B virus infection: A systemic review and meta-analysis. Hepatology. 2015;61:292-302

2. Lin ZH et al. Performance of the aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index for the staging of hepatitis C-related fibrosis: an updated meta-analysis. Hepatology. 2011;53:726-36.

3. Lebensztejn DM et al. A simple noninvasive index (APRI) predicts advanced liver fibrosis in children with chronic hepatitis B. Hepatology. 2005;41:1434-5.

4. McGoogan KE et al. Performance of the AST-to-platelet ratio index as a noninvasive marker of fibrosis in pediatric patients with chronic viral hepatitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50:344-346.

Laskuriin liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Anna Lempiäinen tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).