HIT-laskuri
Pisteet 2 1 0
Trombosytopenia Tromb lasku > 50 %, alin lukema tromb ≥ 20 x 109/l Tromb lasku 30 - 50 % tai alin lukema tromb 10 - 19 x 109/l Tromb lasku < 30 % tai alin lukema < 10 x 109/l
Trombosytopenian ajoittuminen 5 - 10 vrk kuluessa tai ≤ 1 vrk (jos altistunut hepariinille viim. 30 vrk aikana) > 10 vrk tai ajoitus epäselvä tai ≤ 1 vrk (jos altistunut hepariinille viim. 31 - 100 vrk aikana) < 4 vrk hoidon aloittamisesta (ei äskettäistä hepariinille atistumista)
Tromboosi tai muu komplikaatio Uusi tromboosi, ihonekroosi tai hepariiniboluksen jälkeinen akuutti systeeminen reaktio Etenevä tai uusiutunut tromboosi, punoittavat iholeesiot tai tromboosiepäily - ei vahvistettu Ei mitään
Trombosytopenian muut syyt Ei muuta ilmeistä syytä trombosytopenialle Muu syy mahdollinen Muu syy olemassa
HIT-riskin laskusääntö: 0 - 3 pistettä = pieni riski, 4 - 5 pistettä = kohtalainen riski; 6 - 8 pistettä = suuri riski.
Laskettu HIT-riski Valitse oikea vaihtoehto kultakin riviltä.
Kyseessä on ns. 4T-laskuri, jota käytetään arvioitaessa hepariinin indusoiman trombosytopenian eli HIT:n todennäköisyyttä. 4T-pisteytys perustuu julkaisuun Lo GK ym. J Thromb Haemost 2006;4(4):759-65
HIT-laskuriin liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Tuukka Helin tai Janne Suvisaari
(sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).