HUSLAB

HUSLAB - TTR-laskuri

TTR (time in therapeutic range, %) ilmoittaa aikaa, jona varfariinihoito on ollut terapeuttisella INR-tavoitealueella. TTR-arvo kuvastaa jo toteutuneen varfariinihoidon tasapainoa varfariinia säännöllisesti käyttävällä potilaalla, jonka INR-arvoa seurataan säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa). Sen perusteella ei määritetä tulevaa varfariiniannosta.

TTR-arvo suositellaan laskettavaksi vain säännöllisessä seurannassa ja stabiilissa hoidossa olevilta potilailta, poislukien mm. hoidon aloitus, mahdolliset keskeytykset (tauotukset), invasiiviset toimenpiteet ja muut sairaalahoitojaksot. Tarkasteltavan ajanjakson tulee olla riittävän pitkä (mieluiten vähintään 3 kk).

Tämä TTR-laskuri perustuu ns. Rosendaalin menetelmään. Laskurilla voidaan laskea potilaskohtainen TTR-arvo, jos käytettävissä on vähintään 3 INR-arvoa. Kahden yksittäisen INR-tuloksen väli ei saa olla yli 70 päivää.

Suuntaa-antava tulkinta:

TTR < 60 %huono
TTR 60 % - 70 %kohtalainen
TTR > 70 %hyvä

Viitteet:


TTR-laskuriin liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Tuukka Helin tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi). Päivitetty 14.01.2022.