Yleistyneen vuototaipumuksen arviointi (vuoto-oiretaulukko)
Valitse oikea vaihtoehto kultakin riviltä.
Pisteet 0 1 2 3 4
Nenäverenvuodot Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin (< 5 x / v) tai vain toisesta sieraimesta > 5 min Yhteydenotto lääkäriin Tamponointi, muu paikallishoito ja / tai traneksaamihappo Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini
Mustelmataipumus Ei ollenkaan tai merkityksettömän pieniä (< 1 cm) > 1 cm vartalon alueella spontaanisti Yhteydenotto lääkäriin Tummia suuria (> 5 cm) ja resistenssi
Vuodot pienistä haavoista Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin Usein tai kerrallaan > 5 min kesto Yhteydenotto lääkäriin Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja / tai traneksaamihappo Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini
Ien- ja suunlimakalvovuodot Ei Harvoin Usein tai spontaanisti, yhteydenotto lääkäriin Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja / tai traneksaamihappo Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini
Vuoto hampaanpoiston jälkeen Ei poistoja tai ei vuotoa 1 poiston yhteydessä Lisääntynyt / pitkittynyt vuoto 1 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon Lisääntynyt vuoto 2 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon (Uudelleen) ompelu, tamponointi ja / tai traneksaamihappo Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini
GI-kanavan vuodot Ei Paikallisesta syystä johtuva Spontaani Vuodon tyrehdyttäminen toimenpitein ja / tai traneksaamihappo Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini
Leikkausvuodot Ei leikkauksia tai ei vuotoa 1 leikkauksen yhteydessä Lisääntynyt / pitkittynyt vuoto 1 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon Lisääntynyt / pitkittynyt vuoto 2 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja / tai traneksaamihappo Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini
Lihasverenvuodot Ei koskaan Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä Spontaani, ei toimenpiteitä Veri- tai hyytymistekijävalmiste tai desmopressiini ja / tai kirurginen hoito
Nivelverenvuodot Ei koskaan Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä Spontaani, ei toimenpiteitä Veri- tai hyytymistekijävalmiste tai desmopressiini ja / tai kirurginen hoito
Keskushermostovuodot Ei koskaan Trauman tai muun selittävän syyn yhteydessä Spontaani
VAIN NAISILLE TÄYTETTÄVÄ OSA
Runsaat kuukautiset > 7 päivää, kuukautissuojan vaihto usein / öisin Ei Yhteydenotto lääkäriin Traneksaamihappo, rautalääkitys, hormonivalmiste Kaavinta tai muu paikallistoimenpide Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia
Poikkeava synnytyksen jälkivuoto Ei synnytystä tai ei vuotoa synnytyksen yhteydessä Yhteydenotto lääkäriin Kaavinta tai muu paikallistoimenpide, traneksaamihappo Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini
TULKINTA: Yli 3p miehillä ja yli 5p naisilla viittaa yleistyneeseen vuototaipumukseen.
Tulkinta Valinta kesken...
Vuoto-oireiden kokonaisvaltainen selvittely auttaa arvioimaan verenvuototaipumuksen vaikeusastetta (ISTH, bleeding score). Laskuri perustuu julkaisuun Rodeghiero F ym. J Thromb Haemost 2010;8:2063-5
Vuoto-oiretaulukkoon liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Tuukka Helin tai Janne Suvisaari
(sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).