HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Kliininen rasituskoe, verikaasuspiroergometria

10003 Pt-SpirErg

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Hanna Lantto: hanna.lanttoathus.fi / 050 513 0284

Indikaatiot

Selvitetään verikaasu- ja happoemästasapainoa fyysisen rasituksen ja ortostaattisen kokeen aikana. Tutkimusta käytetään rasitushengenahdistuksen ja epäselvien rintatuntemusten erotusdiagnostiikassa, erityisesti epäillyn hyperventilaatio-oireyhtymän ja hypoksemian yhteydessä sekä työkyvyn ja fyysisen suorituskyvyn ja sen rajoittuneisuuden syyn arvioinnissa.

Esivalmistelu

Lääkitys: Diagnostinen tutkimus lääketauon aikana lähettävän lääkärin harkinnan mukaan (digitalis 7-10 vrk, beetasalpaajat ja kalsiumestäjät 2 vrk, keuhkoputkiin vaikuttavat lääkkeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet muulloin potilaan normaalisti käyttämä, optimaalinen lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Saatavana erillinen Potilasohje

Suoritus

Ensin asetetaan paikallispuudutuksessa kanyyli potilaan kyynärtaipeen valtimoon, lisäksi potilaalle kasvoille asetetaan maski. 10 min. Levon jälkeen mitataan lepoarvot. Kokeen aikana rekisteröitäviä muuttujia ovat hengitystaajuus, uloshengitysilman happi- ja hiilidioksidipitoisuus ja niiden avulla lasketut suureet. Lisäksi seurataan EKG:ta, verenpainetta, happisaturaatiota ja FEV1-arvoja, sekä analysoidaan valtimoverinäytteitä. Mittaukset tehdään ensin levossa, sitten ortostaattisen kokeen aikana, rasitus- ja lopuksi palautumisvaiheessa. Rasituksen aikana kirjataan rasittavuustuntemus käyttäen Borgin asteikkoa. Tutkimuksen kesto on noin 2 tuntia.

Menetelmä

Ennen rasituskoetta potilaalle tehdään ortostaattinen koe kaasujenvaihdunta-analyysein. Rasituskoe tehdään yleensä polkupyörärasituksena. Koe etenee 2-3 minuutin portain ja jatketaan siihen asti, kunnes ilmaantuu syy lopettaa koe tai potilaan maksimaalinen taso on saavutettu. Potilaan kasvoilla olevan maskin kautta mitataan jatkuvasti uloshengitysilman virtausta ja analysoidaan happi- ja hiilidioksidipitoisuutta. Kyynärtaipeen valtimossa olevan kanyylin kautta otetaan näytteitä levossa, ortostaattisen kokeen lopussa, rasituksessa ja palautumisvaiheen aikana.

Tulkinta

Tuloksia verrataan viitearvoihin ja tehdään arvio kokonaissuorituskyvystä, hapenkulutuksesta, ventilatorisesta ja sirkulatorisesta kapasiteetista ja sydänlihasiskemiasta. Verikaasuanalyysissä kiinnitetään erityisesti huomiota hapetustilanteeseen ja mahdollisen respiratorisen alkaloosin ja metabolisen asidoosin kehittymiseen.

Viitearvot: Nordesjö ja Landelius Scand J Clin Lab Invest 1975;35, suppl.143, p.64; Seliger et al. Eur J Appl Physiol 1978;39:155-164; Wasserman et al In Principles of exercise testing and interpretation. 3 rd ed. Lippincott Williams&Wilkins, 1999.

Tuloste sisältää koepöytäkirjan mittaustuloksineen, laskennalliset suureet viitearvoineen, EKG-nauhat ja lääkärin lausunnon.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Muita vasta-aiheita ovat lisääntynyt vuototaipumus (antikoagulanttihoito), epästabiili angina pectoris, akuutti myo- tai perikardiitti, vaikeat rytmihäiriöt, tuore sydäninfarkti. Invasiivisten toimenpiteiden/leikkausten jälkeen harkittava tapauskohtaisesti.

Tutkimus Pt-SpirErg päivitetty 31.08.2016 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.08.2020 klo 01:10.