HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

S-Aldosteroni

1034 S -Aldos

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Annukka Paju: annukka.pajuathus.fi / 050 427 4995

Indikaatiot

Hypertension erotusdiagnostiikka sekä primäärisen ja sekundaarisen hyperaldosteronismin erotusdiagnostiikka yhdessä reniinimäärityksen kanssa.

Esivalmistelu

Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ennen näytteenottoa, koska useat lääkeaineet voivat häiritä aldosteronimääritystä. Yleensä ennen näytteenottoa keskeytetään estrogeenivalmisteet, spironolaktoni, kortisoni ja triamtereeni 4 viikoksi, prostaglandiini-inhibiittorit 2 viikoksi, ACE- estäjät, angiotensiini II-reseptorin estäjät, beeta-salpaajat, sympatolyytit ja vasodilataattorit viikoksi.

Hoitava lääkäri antaa potilaalle myös ohjeet mahdollisesta tutkimusta edeltävästä erityisruokavaliosta. Yleensä ruokavalion tulee olla normaali, runsasta tai erityisen niukkaa suolan käyttöä tulee välttää 3-5 vrk:n ajan ennen näytteenottoa. Lakritsin ja salmiakin käyttöä on syytä välttää 3-5 päivän ajan.

Paastoa ei tarvita. Näyte otetaan aamulla noin klo 7-10, kun vuoteesta nousemisesta on kulunut noin 2 tuntia.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml, ei geeliä

Näyte

Erotellaan 1 ml seerumia, joka pakastetaan mahdollisimman pian, lapset vähintään 0.5 ml.

Näyte otetaan aamulla noin klo 7-10, kun vuoteesta nousemisesta on kulunut noin 2 tuntia. Mikäli potilas on makuulla > 60min ennen näytteenottoa (vuodeosasto), näytteenottaja lisää vakiokommentin "Potilas makuulla, viitevälit ks. tulkinta"

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kerran viikossa

Viitearvot

Kaikki alle 520 pmol/l

Tulkinta

Jos potilas on makuulla vähintään tunnin ennen näytteenottoa viiteväli on alle 220 pmol/l.

Suuntaa-antava plasman aldosteroni-reniini-suhteen (ARR) raja-arvo on 28 (pmol / mU).

Aldosteroni on elimistön tärkein mineralokortikoidi. Sitä muodostuu lisämunuaiskuoren zona glomerulosassa. Se lisää natriumin reabsorptiota munuaisten distaalisessa tubuluksessa, jolloin kalium- ja vetyioneja erittyy virtsaan. Aldosteronin erityksen säätelijät ovat reniini- angiotensiinijärjestelmä, seerumin natrium-, kalium- ja ACTH-pitoisuus. Aldosteronin liikaeritys voi olla primaarista tai sekundaarista. Plasman reniini kannattaa usein tutkia samanaikaisesti.

Primaarisessa hyperaldosteronismissa seerumin aldosteronipitoisuus on korkea, plasman reniini matala, plasman aldosteroni-reniinisuhde on kohonnut ja potilaalla on hypokalemia. Primäärisen hyperaldosteronismin syitä ovat adenooma, bilateraalinen hyperplasia, familiaarinen hyperaldosteronismi, lisämunuaisen kuorikerroksen karsinooma sekä ektooppinen aldosteronin eritys.

Sekundaarisessa hyperaldosteronismissa sekä aldosteroni- että reniinipitoisuudet ovat koholla. Sekundaarista hyperaldosteronismiä voivat aiheuttaa mm. renovaskulaarinen hypertensio, diureettihoito, raskaus, Bartterin ja Gitelmannin syndroomat sekä turvotustilat, joissa tehollinen plasmatilavuus on pienentynyt.

Seerumin aldosteronipitoisuutta voi nostaa myös mm. maksakirroosi, sappitieobstruktio, AMI, sydämen vajaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta, krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus, pre-eklampsia ja eklampsia.

Matalia aldosteronipitoisuuksia esiintyy lisämunuaisen kuoren vajaatoiminnassa (Addisonin tauti). Tällöin plasman reniinipitoisuus on suuri. Lakritsioireyhtymässä ja potilaan nauttiessa mineralokortikoideja ovat sekä aldosteroni- että reniinipitoisuus matalia. Matala aldosteronin pitoisuus voi liittyä myös reniinin erityshäiriöön. Muita mahdollisia syitä alentuneeseen aldosteronipitoisuuteen ovat maligniteetit, diabetes, Liddlen syndrooma, pre-eklampsia. Raskauden aikana viitearvon yläraja nousee noin 10-kertaiseksi menetelmästä riippuen.

Huomautuksia

21.3.18 alkaen plasman aldosteroni-reniini-suhteen (ARR) suuntaa-antava raja-arvo on 28 (pmol / mU), reniinin menetelmämuutoksesta johtuen. Aikaisempi ARR raja-arvo oli 30 (pmol / mU).

Erillisistä pysty- ja makuu-tutkimuksista (1037 S-Aldos-P, 1036 S-Aldos-M) on luovuttu, ks. näyte-ohje.

Tutkimus S -Aldos päivitetty 14.04.2021 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.