HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Amitriptyliini, seerumista

1068 S -Amitrip

Osatutkimukset

S -AmiNorS ja S -Nortrip

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Amitriptyliinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Lähetteeseen merkitään lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Näyte

3 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu.

Näyte säilyy enintään 3-4 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Amitriptyliini on trisyklinen masennuslääke. Sen hyötyosuus on noin 50 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 4-8 tunnissa. Plasman proteiineihin sitoutuu lääkeaineesta 95% ja jakautumistilavuus on keskimäärin 15 l/kg. Amitriptyliini metaboloituu maksassa mm. CYP2D6- entsyymin välityksellä, minkä vuoksi CYP2D6-entsyymin perinnöllinen vaihtelu aiheuttaa merkittäviä yksilöllisiä eroja amitriptyliinin farmakokinetiikkaan. Vain pieni osa lääkeaineesta erittyy muuttumattomana virtsaan. Amitriptyliinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-28 tuntia ja sen aktiivisen päämetaboliitin, nortriptyliinin, vielä pidempi. Monet lääkeaineet ja maksan vajaatoiminta vaikuttavat amitriptyliinin farmakokinetiikkaan ja pidentävät sen puoliintumisaikaa. Amitriptyliinin metaboliaa estävät ja pitoisuutta seerumissa lisäävät mm. fluoksetiini, haloperidoli, kinidiini, paroksetiini, perfenatsiini ja tioridatsiini. Yliannostustiloissa amitriptyliinin puoliintumisaika voi pidentyä, myrkytyksissä jopa 80 tuntiin.

Viitearvot

Terapeuttinen alue 200 - 750 nmol/l

Tulkinta

Tilattaessa S -Amitrip -tutkimus vastataan sekä amitriptyliinin että nortriptyliinin pitoisuudet (S -Nortrip osatutkimuksena). Amitriptyliinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Terapeuttisella alueella amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlasketun jäännöspitoisuuden katsotaan yleensä masennuksen hoidossa olevan 200-750 nmol/l (60-220 µg/l). Toksisia vaikutuksia havaitaan pitoisuuksilla yli 2500 nmol/l (750 µg/l). Käytettäessä nortriptyliiniä masennuslääkkeenä, sen terapeuttisena jäännöspitoisuutena pidetään 200-600 nmol/l (50-150 µg/l). Sydämen johtumishäiriöiden riski kasvaa yli 650-750 nmol/l (170-200 µg/l) pitoisuuksilla, ja muita toksisia vaikutuksia esiintyy pitoisuuksilla yli 2000 nmol/l (500 µg/l).

Tutkimus S -Amitrip päivitetty 18.04.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 01.12.2023 klo 00:42.