HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Bakteeri, veriviljely, seulomaton näyte

1153 B -BaktVi

Tiedustelut

Bakteriologian yksikkö p. (09) 471 75816 tai 050 4272222.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Nathalie Friberg: nathalie.fribergathus.fi / 050-428 6876 ja lääkäri Jukka Torvikoski: jukka.torvikoskiathus.fi / 040 6626275

Indikaatiot

Sepsiksen (bakteerin tai sienen aiheuttama), endokardiitin tai meningiitin epäily.

Esivalmistelu

Noudatettava tarkkaa aseptiikkaa.

Näyteastia

Bactalert aerobi- ja anaerobipullot

Näyte

Kaksi veriviljelynäytettä (2x2 pulloa) on yleensä riittävä määrä. Kaksi veriviljelynäytettä voidaan ottaa yhdellä pistokerralla. Endokardiittiepäilyssä voidaan ottaa esim. 4 veriviljelynäytettä (4x2 pulloa) vuorokauden kuluessa eri aikoina. Näyte pyritään ottamaan ennen mikrobilääkkeen aloitusta, mutta käynnissä oleva mikrobilääkehoito ei kuitenkaan ole este veriviljelyn ottamiselle. Näytteenottokohdan iho puhdistetaan erityisen huolellisesti kontaminaatioiden välttämiseksi.

Näyte otetaan siipineulalla tai 20 ml:n kertakäyttöruiskulla. Huoneenlämpöisen veriviljelypullon muovinen korkki poistetaan ja alla oleva kuminen korkki desinfioidaan. Siipineulalla näyte otetaan ensin aerobi- ja sen jälkeen anaerobipulloon, ruiskuun otettu näyte ensin anaerobipulloon, sen jälkeen aerobipulloon. Näin vältetään ilman joutuminen anaerobipulloon. Vakuumia ei oteta loppuun. Vältä käyttämästä veriviljelypulloja, joilla on alle 6 päivää käyttöikää jäljellä.

Aikuiset: 8-10 ml (max 10 ml) kumpaankin pulloon. Lapset: ensisijaisesti lasten aer-pullo 1-4 ml, tarvittaessa an-pullo 5-8 ml. Veriviljelypullot säilytetään kuljetusta odottaessa huoneenlämmössä.

Menetelmä

Viljely, seulonta. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Joka päivä (ma-su).

Tulokset valmiina

N. 1 vrk:n-1 viikon aikana. Positiiviset pullot lähetetään jatkotutkimuksiin heti, kun pullossa on havaittu kasvua (B-BaktJVi). Tieto seulotapositiivisuudesta tai alustava värjäystulos ilmoitetaan hoitavaan yksikköön puhelimitse mahdollisimman pikaisesti. Jatkotutkimuksesta vastataan bakteerin nimi usein nopeasti gramvärjäystuloksen jälkeen. Lopullinen lajitunnistus ja mikrobilääkeherkkyydet vastataan yleensä seuraavana päivänä. Negatiiviset veriviljelyt vastataan 6 vrk:n kasvatuksen jälkeen.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen.

Huomautuksia

Veriviljelyissä on käytössä pikatesti (monianalyytti-PCR), jolla pystytään nimeämään suurin osa löydöksistä samana päivänä, kun veriviljelypullot tulevat positiiviseksi. Testillä voidaan osoittaa myös yleisimpiä resistenssigeenejä. Lisätietoa testistä: https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/mikrobiologian_ohjeet/tietoa_veriviljelyn_monianalyytti_pcr_testista/index.html

Potilaan työdiagnoosi on syytä mainita lähetteessä! Antibioottihoito voi aiheuttaa viiveen tuloksen valmistumisessa tai väärän negatiivisen tuloksen. Veriviljelyitä voidaan kuitenkin ottaa myös antibioottihoidon aikana.

Epäiltäessä tartuntavaarallista patogeenia, esim. Brucella, Burkholderia pseudomallei (melioidoosi), Francisella tularensis tai Yersinia pestis (rutto) tulee laboratorioon aina ilmoittaa ennen näytteen lähettämistä. Näytteisiin tulee laittaa selkeä merkintä tartuntavaarasta.

Mikäli kasvatusaikaa halutaan pidentää hidaskasvuista bakteeria epäiltäessä (esim. endokardiittiepäily), siitä tulee ilmoittaa laboratorioon. Pitkäkasvatusaika on enimmillään 14 vrk.

Tutkimus B -BaktVi päivitetty 18.12.2023 / JT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.