HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bakteeri, viljely, virtsasta

1155 U -BaktVi

Tiedustelut

HUSLAB-talo, tai Bakteriologian os. 050 427 2502, 050 427 2575.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anu Pätäri-Sampo: anu.patari-sampoathus.fi / 050 428 7993 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Virtsatieinfektion epäily.

Näyteastia

Virtsaputki BD säilöntäaine

Näyte

Puhtaasti laskettua keskisuihkuvirtsaa, mahdollisuuksien mukaan noudatetaan vakioidun virtsanäytteen otto-ohjeita. Näyte voidaan ottaa myös esim. katetrista. Näyte otetaan säilöntäaineelliseen BD:n virtsaputkeen, joka lähetetään viljeltäväksi laboratorioon. Säilöntäaineellisessa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia ja jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Ilman säilöntäainetta (jos esim. niukka näyte, alle 2,5 ml) näytteen säilytys ja kuljetus tutkivaan laboratorioon täytyy tapahtua jääkaappilämpötilassa(esim. kylmäkuljetusastiassa). Näyte tulee jäähdyttää puolen tunnin kuluessa. Kylmässä säilytetty näyte kelpaa viljelytutkimukseen 24 tuntia.

Näyte viljellään laboratoriossa maljalle. Vaihtoehtoisesti näyte viljellään näytteenottopisteessä Uricult-viljelyalustalle. Uricult-viljelylevy kastetaan tuoreeseen virtsaan ja säilytetään huoneenlämmössä ennen laboratorioon toimittamista. Viljelyohjeet ovat Uricult- pakkauksessa. Jos viljelyssä on kasvua, laboratorio lähettää näytteen jatkoviljelyyn.

Jos näyte otetaan Cystofix-katetrista, potilas opetetaan omatoimiseen näytteenottoon tai ohjataan ottamaan yhteyttä hoitavaan yksikköön.

Menetelmä

Viljely.

Tekotiheys

Joka päivä (ma-su)

Tulokset valmiina

Alustava tulos on valmiina 1-2 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Tuloksena ilmoitetaan sekä bakteerimäärä että tieto mahdollisesta sekafloorasta tai näytteen lähettämisestä jatkoviljelyyn.

Virtsatieinfektioissa bakteerimäärä on usein yli 105 bakteeria/ml. Bakteerimäärän ollessa välillä 103 - 105 bakteeria/ml löydöksen merkitys riippuu kliinisestä tilanteesta. Hoitava lääkäri tulkitsee vastauksen potilaan kliinisen tilan ja näytetietojen (diureesi, rakkoaika yms.) perusteella.

Vastausvaihtoehdot:

 Merkintä vastauksessa   Bakteerien määrä
 Ei kasvua         Ei bakteereja
 E3-4 sfl          103-104
 E3-4 jtk          103-104
 E4-5 sfl          104-105
 E4-5 jtk          104-105
 >E5 jtk          >105

Lyhenteet:

 sfl = sekaflooraa
 jtk = jatkoviljelyyn

Tutkimus U -BaktVi päivitetty 11.07.2018 / MR

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 12.11.2019 klo 01:10.