HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Bakteeri, viljely

1156 -BaktVi

Tiedustelut

Bakteriologian osasto, puh. (09) 471 73040, 050 427 2502 tai päivystysaikana 050 427 2222

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Suvi Korhonen: suvi.korhonenathus.fi / 050 4408615 ja lääkäri Jukka Torvikoski: jukka.torvikoskiathus.fi / 040 6626275

Indikaatiot

Bakteeri-infektion epäily

Näyte

Pisto-, viilto-, purema- tms. traumaattinen haava huuhdellaan keittosuolaliuoksella tai vedellä ja kuivataan sideharsotaitoksella. Kuollut kudos poistetaan mahdollisuuksien mukaan. Näyte otetaan dacrontikkua haavan pohjalla painaen ja pyörittäen. Tikku työnnetään geelikuljetusputken geelin pohjalle.

Paiseen peittävä ihoalue puhdistetaan desinfektioaineella kostutetulla sideharsotaitoksella. Absessimärkäerite imetään ruiskuun, josta se ruiskutetaan anaerobiampullin agarin päälle tai vakuumiputkeen ilmaamatta putkea. Pikkupaiseen sisältö imeytetään dacrontikkuun, joka toimitetaan laboratorioon geelikuljetusputkessa.

Kudospala laitetaan steriiliin/tehdaspuhtaaseen näytepurkkiin, johon voidaan lisätä vähän steriiliä keittosuolaliuosta kuivumisen ehkäisemiseksi. Pieni kudospala voidaan lähettää myös kuljetusputkessa geelin sisään painettuna (ei liian syvälle).

Punktionäytteet: Näytteenottokohta puhdistetaan desinfektioaineella. Näyte imetään ruiskuun, josta se siirretään neulan vaihdon jälkeen anaerobiampulliin tai vakuumiputkeen. Mikäli näytettä on niukasti (esim. ONB-näyte), ei neulaa vaihdeta.

Seuraavia steriilin alueen näytteitä voi lähettää anaerobiampullin lisäksi myös veriviljelypulloissa: askites- , dialyysi-, nivel-, perikardium-, peritoneaalidialyysi-, pleuraneste ja lapsivesi. Näytettä laitetaan noin 5 ml/pullo. Jos näytettä ei riitä molempiin veriviljelypulloihin, laitetaan näyte aerobiveriviljelypulloon. Erittäin niukka näyte lähetetään ensisijaisesti anaerobiampullissa tai ruiskussa (neula poistettava).

Kanyylit ja katetrit: Iho puhdistetaan kanyylin ympäriltä desinfektioaineella, keittosuolalla tai vedellä. Kanyyli poistetaan aseptisesti ja siitä leikataan noin 5 cm pituinen pala (vain se osa, joka on ollut verisuonen sisällä) suoraan kuljetusputkeen. Pala painetaan kuljetusputken geelin sisään, kuitenkin niin, että pieni osa jää geelin pinnalle näkyviin.

Bakteeriviljely emättimestä ei sovellu bakteerivaginoosin/vulvovaginiitin diagnostiikkaan.

Kierukka lähetetään bakteeriviljelyyn geelikuljetusputkessa geelin sisään työnnettynä tai tioglykolaattiputkessa (tioputki). Tarkoitukseen sopivia isokokoisia geelikuljetusputkia ja tioglykolaattiputkia on saatavissa tilauksesta HUSLABin näytteiden vastaanotosta.

Välikorvan tulehdus (otitis media): näyte imetään tärykalvon puhkaisun yhteydessä imukärkeen tai ruiskuun, josta se siirretään kuljetusputkeen dacrontikun avulla. Näytteeksi voi lähettää myös korvakäytävään vuotavaa eritettä, joka on imeytetty dacrontikkuun. Tällöin otitis media -diagnoosin tulee ehdottomasti näkyä lähetteessä.

Poskiontelonäyte: punktoitu märkä tai huuhtelunesteestä kerätyt märkäiset kohdat lähetetään viljelyyn vakuumiputkessa, anaerobiampullissa tai geelikuljetusputkessa.

Pinnallista tulehduseritettä dacrontikussa geelikuljetusputkeen (Transpocult tai vastaava). Pinnallisiksi tulehduseritteiksi katsotaan myös mm. punktaatti välikorvasta, kun kysymys on lapsen akuutista välikorvatulehduksesta, samoin silmän sidekalvo- ja trakeanäyte sekä sääri- ja makuuhaavat. Sääri-, palo- tai makuuhaava on puhdistettava ensin huolellisesti keittosuolaliuoksella ja pinnallinen kerros poistettava, jonka jälkeen näyte otetaan haavan pohjalta. Peräaukosta (anus) otettavat näytteet otetaan dacrontikulla, jota hangataan peräaukon alueen poimuissa ja iholla.

Näytteen laatu, näytteenottokohta ja kliiniset tiedot määräävät, tutkitaanko näytteestä vain aerobit vai myös anaerobit (syvät näytteet).

Menetelmä

Aerobi- ja anaerobiviljelyt näytteen laadun mukaan yleis- ja erikoiselatusaineilla, löydösten tunnistaminen ja herkkyysmääritys. Näytteestä vastataan viljelylöydökset 1-2 vrk kasvatuksen jälkeen. Negatiivisia näytteitä kasvatetaan yhteensä viikon ajan, ja mahdolliset pidemmässä kasvatuksessa esille tulleet löydökset vastataan lisävastauksena. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Joka päivä (ma-su)

Tulokset valmiina

2-3 työpäivän kuluttua.

Tulkinta

Todennäköiset taudinaiheuttajat identifioidaan ja tehdään tarvittavat herkkyysmääritykset.

Huomautuksia

Näytteen laatu ja näytteenottokohta tulee merkitä lähetteeseen huolella, koska ne vaikuttavat menetelmien valintaan ja tulosten tulkintaan. Näytteet toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian. Mikäli näyte saadaan toimitettua tutkivaan laboratorioon vuorokauden kuluessa, voidaan se säilyttää huoneenlämmössä. Jos näytettä kuitenkin joudutaan säilyttämään pidempään, on se tehtävä jääkaappilämpötilassa.

Mikäli samasta näytteestä pyydetään myös Legionellaviljelyä on näytteenotossa vältettävä keittosuolaliuoksen käyttöä (ks. Legionella, viljely).

Actinomyces-epäilyssä maininta siitä on laitettava lähetetietoihin riittävän pitkän kasvatusajan varmistamiseksi.

Laboratoriota on etukäteen informoitava (soitto numeroon 050 427 2222) mikäli epäillään tautia, joka voi aiheuttaa laboratoriotyössä tartuntoja (esim. Brucella- tai Burkholderia pseudomallei -infektion epäily).

Bakteeriviljelynäytettä säilytetään laboratoriossa noin viikko näytteenottopäivästä. Mikäli tänä aikana aerobisille bakteerilöydöksille on tarpeen tehdä lisäherkkyysmäärityksiä, on se yleensä mahdollista. Nämä pyynnöt voi soittaa arkisin klo 8-15 numeroon 040 826 1006, muulloin numeroon 050 427 2222.

Huom! -BaktVi (1156) ei ole käytössä Kymenlaaksossa tai Etelä-Karjalassa. Näissä paikoissa käytetään pyyntöjä Pu-BaktVi1 (3491, syvät märkänäytteet) ja Pu-BaktVi2 (3492, pinnalliset märkänäytteet).

Tutkimus -BaktVi päivitetty 11.03.2024 / JT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.