HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Perampaneeli, seerumista

12000 S -Perampa

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta(at)synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Perampaneelihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Näyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen (maks. 3 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Perampaneelia käytetään epilepsian hoidossa.

Farmakokinetiikka: Perampaneeli imeytyy nopeasti suun kautta otettuna. Perampaneelista noin 95 % sitoutuu plasman proteiineihin. Perampaneeli metaboloituu pääasiallisesti CYP3A4-entsyymin ja sitä seuraavan glukuronidaation kautta. Perampaneelin puoliintumisaika on noin 105 tuntia. Eliminaatio voi hidastua maksan vajaatoiminnan yhteydessä.

Yhteisvaikutukset: CYP3A4-entsyymin induktorit, kuten karbamatsepiini, fenytoiini, rifampisiini, apalutamidi ja entsalutamidi, voivat laskea kliinisesti merkittävästi perampaneelin pitoisuutta. CYP3A4-entsyymin inhibiittorit, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli ja ritonaviiri, voivat suurentaa kliinisesti merkittävästi perampaneelin pitoisuutta. Perampaneeli ei ole CYP- tai UGT-entsyymien induktori tai inhibiittori.

Tulkinta

Perampaneelipitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Epilepsian hoidossa kohtauksettomuus ja hoidon siedettävyys ovat ensisijaisia hoidon onnistumisen kriteerejä.

Perampaneelin pitoisuusmääritystä voi hyödyntää mm. hoitoon sitoutumisen arvioinnissa potilaalla, jolla on huono hoitovaste, mahdollisten annoksesta riippuvien lääkehaittojen arvioinnissa ja epäilyssä lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai farmakokinetiikan muutoksista esimerkiksi raskauden tai sairauden takia. Terapeuttiseksi alueeksi on esitetty perampaneelipitoisuutta 180-980 mikrog/l, mutta näyttö perustuu lähinnä retrospektiivisiin arvioihin, tapausselostuksiin ja kliiniseen kokemukseen. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1000 mikrog/l.

Lähteet:

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018,51:9-62.

Patsalos PN, Spencer EP, Berry DJ. Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs in Epilepsy: A 2018 Update. Ther Drug Monit. 2018,40:526-548.

Tutkimus S -Perampa päivitetty 23.02.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.