HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

D-vitamiini-25-OH, seerumista

1220 S -D-25

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00

Yhteyshenkilöt

kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

D-vitamiinin puutteen tai yliannostuksen diagnostiikka (ensisijainen tutkimus). Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

Vähintään 0,5 ml seerumia, lapset vähintään 0,2 ml (ihopistonäyte ei sovellu). Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä saman päivän aikana, muutoin kylmälähetys eroteltuna. Eroteltu seeruminäyte säilyy jääkaapissa 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Menetelmä antaa D3- ja D2-muotojen yhteispitoisuuden. Akkreditoitu menetelmä

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Tavoitearvo kaikilla yli 50 nmol/l

Tulkinta

Elimistön D-vitamiini muodostuu ihossa UV-valon vaikutuksesta (D3-muoto) ja osa saadaan ravinnon mukana tulleesta D- vitamiinista (D3- ja D2 -muodot). 25-OH-D-vitamiinia (D-25) on verenkierrossa esiintyvä pääasiallinen D- vitamiinimetaboliitti, jota muodostetaan maksassa hydroksylaation kautta.

D-25:n määritys riittää D-vitamiinin puutos- ja yliannostustilojen selvittämiseen. D-25:n pitoisuus korreloi parhaiten D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia paremmin, kuin 1,25(OH)2-D- vitamiini (S -D-1,25). S -D-1,25:n määritystä käytetään vain erikoistapauksissa, joissa selvitetään 1- hydroksylaatioon vaikuttavia sairauksia tai perinnöllisiä D- vitamiiniaineenvaihdunnan tauteja.

D-25:llä on auringonvaloa seuraava vuodenaikavaihtelu. Pitoisuus on korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella. D-25 metaboloituu 1,25(OH)2-D-vitamiiniksi pääosin munuaisissa sijaitsevan 1- hydroksylaasientsyymin vaikutuksesta. 1,25(OH)2-D-vitamiinia esiintyy verenkierrossa pieninä pitoisuuksina ja se kuvastaa biologisesti aktiivin D-vitamiinin määrää.

D-vitamiinin puutteen voivat aiheuttaa vähäinen auringonvalo (UV) tai puutteellinen ravinto (vanhuksilla ja laitospotilailla), G-I-kanavan, maksan tai munuaisten sairaudet tai pitkäaikainen epilepsialääkitys. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Vaikean puutteen rajana on pidetty tasoa 25 nmol/l. Lievempi D-vitamiinin puute voi aiheuttaa sekundaarisen hyperparatyreoosin ja osteoporoosin. D-25- pitoisuus nousee D- vitamiini-hoidon aikana.

D-vitamiinin viitevälit- ja tavoitetasot vaihtelevat riippuen lähteestä ja määritysmenetelmästä. Osteoporoosin Käypä hoito-suosituksen mukainen 25-OH-D-vitamiinin pitoisuuden tulkinta on seuraava:

 Alle 25 nmol/l: Vakava puutos
 Alle 50 nmol/l: Puutos
 50-75 nmol/l:   Yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus
 75-120 nmol/l:  Tavoitepitoisuus osteporoosipotilaalla

Kirjallisuuden mukaan toksisena pitoisuutena pidetään tasoa yli 300-375 nmol/l.

D-25 -vitamiinipitoisuus 50 nmol/l on minimitaso, joka tulisi ylittyä kaikkina vuodenaikoina. Kirjallisuuden mukaan D-vitamiinitasoa 75 nmol/l tai yli pidetään luuston hyvinvoinnin kannalta suositeltavana.

Huomautuksia

24.1.2020 näytemuoto vaihtui plasmasta seerumiin. D-25 tulostaso seerumissa vastaa ennen 30.10.2019 käytössä olleella menetelmällä saatuja tuloksia. 30.10.2019-23.1.2020 plasmanäytteestä tehtyjen D-25 määritysten tulostaso oli keskimäärin 30% aiempaa matalampi (katso tiedote). Menetelmämuutoksen (30.10.19) jälkeinen ongelma ei koskenut Kymenlaakson tutkimuksia.

Tutkimus S -D-25 päivitetty 20.07.2023 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.