HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

D-vitamiini-25-OH, plasmasta

1220 P -D-25

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.30

Yhteyshenkilöt

kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

D-vitamiinin puutteen tai yliannostuksen diagnostiikka (ensisijainen tutkimus). Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

1 ml plasmaa, lasten näytemäärä vähintään 300 µl plasmaa. Näyte suojataan suoralta auringon valolta, mutta foliota ei kuitenkaan tarvita. Näyte voidaan lähettää sentrifugoimattomana huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä työpäivän aikana (voidaan käyttää myös geelitöntä putkea). Muussa tapauksessa näyte sentrifugoidaan ja plasma erotellaan Greinerin putkeen (Vacuette, tuotenumero 459001). Näyte tulee erotella myös geelin päältä!

Plasmanäyte säilyy 4 vrk jääkaappilämpötilassa. Pitempiaikaista säilytystä varten plasma pakastetaan.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Menetelmä antaa D3- ja D2-muotojen yhteispitoisuuden. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Tavoitearvo kaikilla yli 50 nmol/l
KYMENLAAKSON LAB, Hoitoalue yli 50 nmol/l

Tulkinta

Elimistön D-vitamiini muodostuu ihossa UV-valon vaikutuksesta (D3-muoto) ja osa saadaan ravinnon mukana tulleesta D- vitamiinista (D3- ja D2 -muodot). 25-OH-D-vitamiinia (P -D-25) on verenkierrossa esiintyvä pääasiallinen D- vitamiinimetaboliitti, jota muodostetaan maksassa hydroksylaation kautta.

P-D-25:n määritys riittää D-vitamiinin puutos- ja yliannostustilojen selvittämiseen. P -D-25:n pitoisuus korreloi parhaiten D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia paremmin, kuin 1,25(OH)2-D- vitamiini (S -D-1,25). S -D-1,25:n määritystä käytetään vain erikoistapauksissa, joissa selvitetään 1- hydroksylaatioon vaikuttavia sairauksia tai perinnöllisiä D- vitamiiniaineenvaihdunnan tauteja.

P -D-25:llä on auringonvaloa seuraava vuodenaikavaihtelu. Pitoisuus on korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella. P -D-25 metaboloituu 1,25(OH)2-D-vitamiiniksi pääosin munuaisissa sijaitsevan 1- hydroksylaasientsyymin vaikutuksesta. 1,25(OH)2-D-vitamiinia esiintyy verenkierrossa pieninä pitoisuuksina ja se kuvastaa biologisesti aktiivin D-vitamiinin määrää.

D-vitamiinin puutteen voivat aiheuttaa vähäinen auringonvalo (UV) tai puutteellinen ravinto (vanhuksilla ja laitospotilailla), G-I-kanavan, maksan tai munuaisten sairaudet tai pitkäaikainen epilepsialääkitys. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Vaikean puutteen rajana on pidetty tasoa 25 nmol/l. Lievempi D-vitamiinin puute voi aiheuttaa sekundaarisen hyperparatyreoosin ja osteoporoosin. P -D-25- pitoisuus nousee D- vitamiini-hoidon aikana.

D-vitamiinin viitevälit- ja tavoitetasot vaihtelevat riippuen lähteestä ja määritysmenetelmästä. Osteoporoosin Käypä hoito-suosituksen mukainen 25-OH-D-vitamiinin pitoisuuden tulkinta on seuraava:

 Alle 25 nmol/l: Vakava puutos
 Alle 50 nmol/l: Puutos
 50-75 nmol/l:   Yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus
 75-120 nmol/l:  Tavoitepitoisuus osteporoosipotilaalla
 yli 375 nmol/l: Toksinen pitoisuus

P -D-25 -vitamiinipitoisuus 50 nmol/l on minimitaso, joka tulisi ylittyä kaikkina vuodenaikoina. Kirjallisuuden mukaan D-vitamiinitasoa 75 nmol/l tai yli pidetään luuston hyvinvoinnin kannalta suositeltavana.

Huomautuksia

30.10.2019 määritysmenetelmä- ja tulostasomuutos (ei koske Kymenlaakson laboratoriossa tehtäviä tutkimuksia). Ks. tiedote. Määritys voidaan tehdä myös seerumista.

Uusi tulostaso vastaa referenssimenetelmää (massaspektrometria): Diagnostisella alueella alle 80 nmol/l keskimäärin sama, pitoisuuksilla yli 80 nmol/l keskimäärin 5% matalampi.

Tulostaso aiempaan menetelmään nähden: Pitoisuuksilla alle 80 nmol/l keskimäärin 15% korkeampi, pitoisuuksilla yli 80 nmol/l keskimäärin 10% matalampi. Yksittäisillä potilailla muutos voi olla suurempi tai erisuuntainen kuin keskimääräinen. Potilaan tulostaso voidaan varmistaa toistomittauksilla.

Tutkimus P -D-25 päivitetty 31.10.2019 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.12.2019 klo 01:10.