HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

D-vitamiini-25-OH, seerumista

1220 S -D-25

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00

Yhteyshenkilöt

kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

D-vitamiinin puutteen tai yliannostuksen diagnostiikka (ensisijainen tutkimus). Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lasten näytemäärä vähintään 300 µl seerumia. Näyte suojataan suoralta auringon valolta, mutta foliota ei kuitenkaan tarvita. Näyte voidaan lähettää sentrifugoimattomana huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä työpäivän aikana. Muussa tapauksessa näyte sentrifugoidaan ja seerumi erotellaan Greinerin putkeen (Vacuette, tuotenumero 459001).

Seeruminäyte säilyy 4 vrk jääkaappilämpötilassa. Pitempiaikaista säilytystä varten seerumi pakastetaan.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Menetelmä antaa D3- ja D2-muotojen yhteispitoisuuden. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Tavoitearvo kaikilla yli 50 nmol/l
KYMENLAAKSON LAB, Hoitoalue yli 50 nmol/l

Tulkinta

Elimistön D-vitamiini muodostuu ihossa UV-valon vaikutuksesta (D3-muoto) ja osa saadaan ravinnon mukana tulleesta D- vitamiinista (D3- ja D2 -muodot). 25-OH-D-vitamiinia (D-25) on verenkierrossa esiintyvä pääasiallinen D- vitamiinimetaboliitti, jota muodostetaan maksassa hydroksylaation kautta.

D-25:n määritys riittää D-vitamiinin puutos- ja yliannostustilojen selvittämiseen. D-25:n pitoisuus korreloi parhaiten D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia paremmin, kuin 1,25(OH)2-D- vitamiini (S -D-1,25). S -D-1,25:n määritystä käytetään vain erikoistapauksissa, joissa selvitetään 1- hydroksylaatioon vaikuttavia sairauksia tai perinnöllisiä D- vitamiiniaineenvaihdunnan tauteja.

D-25:llä on auringonvaloa seuraava vuodenaikavaihtelu. Pitoisuus on korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella. D-25 metaboloituu 1,25(OH)2-D-vitamiiniksi pääosin munuaisissa sijaitsevan 1- hydroksylaasientsyymin vaikutuksesta. 1,25(OH)2-D-vitamiinia esiintyy verenkierrossa pieninä pitoisuuksina ja se kuvastaa biologisesti aktiivin D-vitamiinin määrää.

D-vitamiinin puutteen voivat aiheuttaa vähäinen auringonvalo (UV) tai puutteellinen ravinto (vanhuksilla ja laitospotilailla), G-I-kanavan, maksan tai munuaisten sairaudet tai pitkäaikainen epilepsialääkitys. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Vaikean puutteen rajana on pidetty tasoa 25 nmol/l. Lievempi D-vitamiinin puute voi aiheuttaa sekundaarisen hyperparatyreoosin ja osteoporoosin. D-25- pitoisuus nousee D- vitamiini-hoidon aikana.

D-vitamiinin viitevälit- ja tavoitetasot vaihtelevat riippuen lähteestä ja määritysmenetelmästä. Osteoporoosin Käypä hoito-suosituksen mukainen 25-OH-D-vitamiinin pitoisuuden tulkinta on seuraava:

 Alle 25 nmol/l: Vakava puutos
 Alle 50 nmol/l: Puutos
 50-75 nmol/l:   Yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus
 75-120 nmol/l:  Tavoitepitoisuus osteporoosipotilaalla
 yli 375 nmol/l: Toksinen pitoisuus

D-25 -vitamiinipitoisuus 50 nmol/l on minimitaso, joka tulisi ylittyä kaikkina vuodenaikoina. Kirjallisuuden mukaan D-vitamiinitasoa 75 nmol/l tai yli pidetään luuston hyvinvoinnin kannalta suositeltavana.

Huomautuksia

24.1.2020 alkaen näytemuoto vaihtui plasmasta seerumiin. D-25 tulostaso seerumissa vastaa ennen 30.10.2019 käytössä olleella menetelmällä saatuja tuloksia.

30.10.2019-23.1.2020 plasmanäytteestä tehtyjen P -D-25 määritysten tulostaso on ollut keskimäärin 30% aiempaa matalampi (katso tiedote). Menetelmämuutos 30.10.19, jolloin tulostason odotettiin säilyvän käytännössä ennallaan (vertaa tiedote). Ongelma ei koske Kymenlaakson laboratoriossa tehtyjä tutkimuksia.

Lausunnot tuloksen yhteydessä

 30.10.2019-23.1.2020 (plasmanäyte): "Uusi menetelmä"
 24.1.-30.10.2020: "Uusi seerumimääritys, ks. ohjekirja"

Tutkimus S -D-25 päivitetty 14.05.2021 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 20.10.2021 klo 02:26.